Förr kallades den offentliga sektorn för den ofantliga sektorn med illa dold misstro och kritik inlindat i begreppet.

I dag är det illvilliga tilltalet borta och sektorn har blivit marknad och en viktig arena för både privata och offentligt ägda bolag. Drygt 800 miljarder kronor omsätts årligen på den offentliga marknaden. Och vinsten uppskattas till runt 75 – 85 miljarder kronor om året.

Siffrorna framgår av den rapport som Dagens Samhälle presenterar i dag. Det är första försöket att kvantifiera den offentliga marknaden och samtidigt identifiera vem eller vilka företag som i högst grad lever på den här marknaden.

Rapporten visar att ungefär hälften av staten och kommunernas budgetar skickas vidare till näringslivet via upphandlingar, inköp och finansiering av olika typer av välfärdsproduktion.

För många privata företag är den offentliga marknaden helt avgörande för verksamheten. De lever kort sagt till 100 procent på den. Det gäller ofta företag som bedriver kollektivtrafik, vårdföretag, omsorgsdito och företag som sysslar med förskolor och skolor. Kända namn bland de största företagen som helt och hållet arbetar på den offentliga marknaden är Nobina och Veolia på trafikområdet, Praktikertjänst, Academedia, Attendo och Capio inom vård, skola och omsorg.

I topp på listan över företag med högst omsättning på den offentliga marknaden finns dock byggjättarna Skanska, Peab och NCC som svarar för byggnation av offentliga miljardinvesteringar i trafikleder, broar, tunnlar och arenor.

Uttrycket från arbetsgivarorganisationen Almega ”offentlig köpkraft som tillväxtmotor” illustrerar betydelsen vilken betydelse den offentliga sektorn numera tillmäts.

Och av gångna tiders kritik hörs inget. Nu handlar det i stället om krav på att företagsamheten ska kunna konkurrera om än större delar av verksamheten på den offentliga marknaden.

– Jag hoppas att mina medlemsföretag kan erövra en än större del av den offentliga marknaden de kommande åren, kommenterade Urban Bäckström, vd för Svenskt Näringsliv, rapporten.

Den inflammerade och högljudda debatten om vinster på den offentliga marknaden berörs också i rapporten och var ett tema i den efterföljande debatten.

Den panel som diskuterade rapporten såg främst brister i den offentliga upphandlingen som det kanske svåraste problemet i diskussionen kring vinster inom välfärden.

– Alltför höga vinster till privata entreprenörer måste förklaras av en dålig upphandling och leda till skärpning nästa gång, menade Urban Bäckström.

Håkan Sörman, vd för Sveriges Kommuner och Landsting, såg också upphandling som pudelns kärna och underströk svårigheten i att beakta både pris och kvalitet vid upphandling.

– Det måste handla mer om vad vi får för pengar och inte bara lägsta anbud, underströk han.