IF Metalls teknikavtal: 110 000 fackmedlemmar

Anställning

• visstidsanställning möjlig under minst 1 och högst 12 månader

• lokala parter kan komma överens om längre och kortare visstidsjobb.

Arbetstiden

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• kontinuerligt treskift 36 timmar per vecka, ständig natt 34 timmar per vecka.

• lokala parter kan avtala om varierad arbetstid – genomsnittliga arbetstiden får inte överstiga 48 timmar i genomsnitt per sjudagarsperiod under 12 månader.

• om lokala parter inte kommer överens förläggs arbetstiden 7-16 måndag-fredag

Genomsnittslön 2010 utan tillägg

• 24 400 kronor per månad.

Semester och semesterersättning

• Inga extra dagar

• Tillägg på 0,8 procent av den aktuella månadslönen per dag. 13 procent på de semesterlönegrundnande tilläggen som ob och
övertidsersättning, delat med antalet semesterdagar.

Ob-ersättning

• Klockan 16.30-22.30: 22 kronor per timme.

• Kl 22.30-06.30 28 kronor per timme.

• på helger tillkommer dessutom 62 kronor per timme. och under storhelger 137 kronor per timme.

• för dem med skiftarbete finns också skiftormstillägg

Övertid

• Vardagar är övertidsersättningen 59 kronor i timmen för dagtidare och 76 kronor för skiftarbetare

• Lördag, söndag och storhelger får dagtidare 102 kronor i timmen medan skiftarbetare betalas med 119 kronor i övertidsersättning

Föräldralön

• högst fem månader 10 procent.

• för årslön över 10 basbelopp, ungefär 428 000 kronor, är föräldralönen 90 procent.

Inga kommentarer från IF Metall.