Hotell- och restaurangfackets avtal: 60 000 årsarbeten

Anställning

• Provanställning högst 6 månader.

• Lagens regler om  tidsbegränsade anställningar.

• Avtalade regler om en särskild anställning för enstaka dagar – arbete som inte går att schemalägga.

Arbetstiden

Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas.

• Minst varannan vecka ska ledigheten omfatta lördag eller söndag eller båda.

• Arbetspassen får högst vara 10 timmar – kan ändras efter samråd med de anställda eller genom lokal överenskommelse.

• Stadigvarande nattjänst i hotellreception 38 timmar – i genomsnitt.

Genomsnittslön utan tillägg 2010

• Strax under 20 000 kronor i månaden.

Semester och semesterersättning

• Inga extra dagar

• Ersättning 12,72 procent

• Garanti 1235 kronor per dag.

OB-ersättning

Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund.

• 01-06, alla dagar: 36,10 kronor per timme.

• Vardagar 20-06, lördagar 16-06, söndagar 06-06: 19,20 kronor per timme.

• Ständig nattjänst i hotellreception ger inte ob

Övertidersättning

Reglerna har i en del fall använts för att räkna fram ett jämförbart krontalspåslag men lönen 2010 som utgångspunkt

• De två första timmarna 45 procent av ordinarie lön motsvarar ungefär 52 kronor

• Övertid därutöver 70 procent motsvarar ungefär 80 kronor

• Övertid  som inte är i anslutning till ordinarie arbetstid 90 procent motsvarar 104 kronor

Föräldralön

Lagen ger rätt till 480 dagars föräldraledigt med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten.

• Högst 2 månader och 10,5 procent av månadslönen

Kommentar till avtalet:

Hotell- och restaurangfackets Mats Hansson: – Våra minimilöner är en styrka och av stor betydelse eftersom det är så stor omsättning på folk i branschen. Dessutom är balkongtillägget en styrka och det innebär att lägsta semesterersättningen är 1235 kronor per dag.