Arbetstiden är som regel 40 timmar i veckan för dagtidsjobb. Jämförelsen begränsar sig till kontinuerligt treskift eller liknande och hur arbetstidens förläggning beslutas

Kommunals avtal med SKL:

• 38 timmar och 15 minuter om arbetstiden löper över både vardag, kväll och helg på de flesta kommunala jobb.

• 37 timmar i veckan i landsting med samma arbetstid som ovan.

• Arbetsgivaren bestämmer arbetstidens förläggning om de lokala parterna inte kommer överens.

• Arbetsgivaren bestämmer i vilken omfattning flextid ska tillämpas.

Målarnas avtal:

• Lokala parter ska komma överens om arbetstidens förläggning och då ska de beakta att ordinarie arbetstid förläggs 06.30 – 16.30.

• Arbetstiden kan förskjutas högst tre timmar om förhållandena kräver och då utgår ett tillägg på  42,35 kr per timme som är utanför ordinarie arbetstid.

IF Metalls teknikavtal:

• Kontinuerligt treskift 36 tim/vecka, ständig natt 34 timmar.

• Lokala parter kan avtala om varierad arbetstid – genomsnittliga arbetstiden får inte överstiga 48 timmar i genomsnitt per sjudagarsperiod under 12 månader.

• Om lokala parter inte kommer överens förläggs arbetstiden 7-16 måndag-fredag.

IF Metalls tvätteriavtal:

• Kontinuerligt treskift ungefär 35 timmar i veckan.

• Arbetstidens förläggning ska bestämmas i lokala överenskommelser – om det inte finns sådana överenskommelser fastställer  centrala avtalet tiderna.

• I butiker är arbetstiden som längst till kl 18 på vardagar och kl 14 på lördagar. I butiksgallerior gäller gallerians öppettider.

Sekos avtal på Posten:

• Dagtiden är 38, 39,5 och 40 timmar, ska bytas mot 40 för alla. De som får längre arbetstid ersätts med mellan 5 och 10 lediga dagar varje år.

• Skift som omfattar någon del av helgen 36 timmar.

• Schemat bestäms i sista hand av arbetsgivaren.

Byggnads byggavtal:

• Arbetstiden ligger mellan 6.45 och 16 på vardagar

• För att ändra detta måste arbetsgivaren vara överens med bygglaget eller individen

Bemanningsavtalet:

Samma arbetstid som motsvarande arbetsgrupp hos kunden.

Fastighets serviceentreprenadavtal:

• Mbl styr arbetstidens förläggning, vilket betyder att arbetsgivarens uppfattning gäller vid oenighet.

Handels detaljhandelsavtal:

• 40 timmars vecka i genomsnitt – arbetstiden får inte avvika mer än fem timmar från detta

• 38 timmar och 15 min per vecka i butiker som är öppna sju dagar i veckan.

• Eftersträva sammanhängande femdagarsvecka.

• Ledig julafton eller nyårsafton.

• Sträva efter att deltidarna får minst 20 timmars arbete i veckan.

• Arbetsgivaren bestämmer arbetstidsschema efter samråd med facket.

Transports transportavtal:

• Arbetsschema bestäms av arbetsgivaren och den anställde. Om de inte kommer överens gäller arbetsgivarens uppfattning tills en förhandling skett.

• Arbetsgivaren ska lämna besked om arbetets förläggning nästa vecka.

Livs livsmedelsavtalet:

• 36 timmar vid kontinuerlig treskift.

• Arbetstidens förläggning bestäms i lokala förhandlingar.

• Om parterna inte kommer överens så är arbetstiden högst 9 timmar per pass under högst fem arbetspass under en vecka.

• Arbetsgivaren kan beordra förskjutning av arbetstiden och det ska inte medföra någon inkomstförlust.

Unionens teknikavtal:

• Kontinuerligt treskift 35 timmar.

• De lokala parterna kan göra upp om ordinarie arbetstidsförläggning.

• Vid ändring av arbetstidens förläggning ska arbetsgivaren meddela klubben och berörda tjänstemän minst två veckor i förväg.

GS Träavtal:

• Kontinuerligt treskift 36 tim- förutsätter lokal överenskommelse.

• Lokala parter fastställer arbetstidens förläggning – om det inte finns någon överenskommelse ligger dagtiden med åtta timmar per dag mellan 06 och 18 på vardagar.

Hotell och restaurangs stora avtal:

• Stadigvarande nattjänst i hotellreception 38 timmar – i genomsnitt.

• Minst varannan vecka ska ledigheten omfatta lördag eller söndag eller båda.

• Arbetspassen får högst vara 10 timmar – kan ändras efter samråd med de anställda eller genom lokal överenskommelse.

Elektrikernas installationsavtal:

• 40 timmars vecka fördelade under måndag till fredag med 8 timmar per dag.

• Arbetet ska tidigast börja 07 och senast sluta 17 – om det inte finns lokal överenskommelse om något annat.

• På byggen får arbetstiden dock tidigast börja 06.

• Arbetsgivaren bestämmer inom ramarna ovan hur arbetstiden ska förläggas.

• Enskilda kan göra upp om arbetstiden med arbetsgivaren.

Pappers:
– treskift ungefär 34 timmar
– förläggning bestäms i lokalt avtal
– arbetsgivaren kan inte ensidigt bestämma om förläggningen