Skiftarbete i ungdomen ökar risken för att senare i livet utveckla sjukdomen multipel skleros (ms). Det menar en forskargrupp vid Karolinska Institutet, som analyserat data från två tidigare studier.

Tidigare har forskning visat att skift- och nattarbete ökar risken för cancer, hjärt- kärlsjukdomar samt sköldkörtelhormonsjukdomar. Orsaken tros vara att den så kallade biologiska klockan störs.

Nu visar KI-forskarnas resultat att den som före 20 års ålder har arbetat utanför kontorstid i tre år eller längre löper en fördubblad risk att utveckla ms jämfört med dem som arbetat normala tider.

”Våra analyser visar en signifikant koppling mellan att arbeta i skift i ung ålder och förekomst av ms”, säger en av forskarna, Anna Hedström, i ett pressmeddelande.

Forskargruppen studerade förekomsten av ms bland skiftarbetare och icke-skiftarbetare mellan 16 och 70 år, bosatta i Sverige, genom att analysera data från två populationsbaserade studier. Analysen omfattade knappt 14 000 personer, och resultatet har publicerats i tidskriften Annals of Neurology.

Över 17 000 svenskar lever med sjukdomen ms, en inflammatorisk sjukdom som angriper det centrala nervsystemet.