I går, onsdag, polisanmälde Kommunal i Östergötland kommunalrådet Jan-Willy Andersson (KD) i Linköping.

Orsaken är att han har vidarefordrat protestlistor med 1 356 namn till arbetsgivarna inom äldreomsorgen, bland andra stora företag som Carema och Attendo Care.

– Åsiktsregistrering i strid med offenlighets- och sekretesslagen, säger Eva Fornefors, ombudsman på Kommunal Öst.

– Det är rimligt att arbetsgivarna får ta del av personalens oro. Personalen har egentligen mitt stöd i detta, förklarar Jan-Willy Andersson.

Bakgrunden är den gamla vanliga – få heltider, dålig bemanning, tuffa scheman och delade turer, det vill säga arbetsdagar som börjar tidigt och slutar sent med en lång rast mitt i.

Kommunal anser att pressade priser i upphandlingarna är roten till det onda. För några veckor sedan genomförde Kommunals sektion en namninsamling på äldreboendena i Linköping.

Den 22 september anordnade Kommunal en liten manifestation utanför stadshuset i Linköping inför äldrenämndens sammanträde. Ordföranden Suzanne Sjökvist överlämnade namnlistorna till nämndens ordförande Jan-Willy Andersson.

– Kommunen måste ta ett arbetsgivaransvar och ta ansvar för hur det ser ut i vården. För varje ny upphandling lägger företagen lägre och lägre anbud. Kommunen tar alltid lägsta anbud, anser Eva Fornefors.

– Det är inte vi som är arbetsgivare, men det vill inte Kommunal acceptera. Då blir det fel. Redan när jag tog emot namnlistorna talade jag om att det inte är jag som är arbetsgivare. Och det här är en fråga för arbetsgivarna, förklarar Jan-Willy Andersson.

Namnlistorna är diarieförda av Linköpings kommun och offentlig handling. Så långt verkar ingen ifrågasätta hanteringen. Det som Kommunal protesterar mot är att Jan-Willy Andersson skickade ut namnlistorna till arbetsgivarna.

Medlemmarna blev oroliga när de förstod att arbetsgivarna skulle kunna läsa deras namn på protestlistorna. Det här fick Eva Fornefors att kontakta Kommunal i Stockholm och LO-TCO Rättsskydd. Därefter polisanmälde hon Jan-Willy Andersson. Hon åberopar både offentlighets- och sekretesslagen och en paragraf i brottsbalken.

– Det här är ett märkligt beteende av Kommunal och det ska bli väldigt intressant att se på vilka grunder de polisanmäler mig. Listorna är enbart undertecknade med namn. Det står inget om arbetsplats eller medlemskap i facket, betonar Jan-Willy Andersson.

Kunde du inte ha skickat enbart texten utan namn?

– Det kan man alltid diskutera om man vill vara efterklok, säger han.

Runt 60 procent av vård och omsorg drivs i privat regi i Linköping. Nyligen har kommunen genomfört en ny upphandling. De nya entreprenörerna har inte tagit över än.

Polisen i Norrköping har vidarebefordrat Kommunals anmälan till kollegorna i Linköping. Brevet hade inte kommit fram i går.

– Vi kommer att överlämna anmälan till åklagarna. De avgör om det ska bli en förundersökning eller om ärendet ska läggas ner, säger kriminalkommissarie Bo Österberg på polisen i Linköping.