Var fjärde person som anställdes under första kvartalet i år fick en visstidsanställning. Av samtliga anställda har var sjunde en tillfällig anställning, och det är för många, anser LO som i dag presenterade rapporten Anställningsformer år 2011.

Enligt LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin skapar visstidsanställningarna inte bara otrygghet och svårigheter för de anställda att planera sina liv, utan får också andra effekter i de branscher där de är vanliga.

– Vi kan se att lägre löner, ofrivilliga deltider och otrygga anställningar hänger ihop, säger hon.

Allra vanligast är visstidsanställningarna bland unga. Mer än varannan anställd under 25 har ett tidsbegränsat jobb. Men det beror inte på att de unga vill ha det så. De flesta både unga och gamla vill ett fast jobb, enligt LO, som inte heller tycker att visstidsjobben behövs för ge unga en bättre chans att få jobb.

– Det är inte sant att ungdomar behöver otrygga jobb för att komma in på arbetsmarknaden. Det är inte sant att ungdomar behöver låga löner, säger Wanja Lundby-Wedin.

Men visstidsanställningar är inget renodlat ungdomsproblem. I kommuner och landsting är andelen visstidsanställningar dubbelt så hög som på arbetsmarkanden i stort.

– Medelåldern för visstidsanställda i Kommunal är 35 år. Då kan man inte säga att det är ett ungdomsfenomen, säger Emma Lennartsson, chefsekonom på Kommunal.

Arbetare har också otrygga jobb i högre utsträckning än tjänstemän. 19 procent av alla arbetare har en visstidsanställning att jämföra med 11 procent av tjänstemännen. De som är med i facket har också fasta jobb i betydligt högre utsträckning än de som inte är med, enligt rapporten, och det gäller medlemmar både i LO- och TCO-förbund.

Det går även en skiljelinje mellan kvinnor och män liksom mellan olika branscher. Kvinnor är oftare visstidsanställda och de otrygga anställningarna är vanligare i den kvinnodominerade servicesektorn. AV LO-förbunden har Hotell- och restaurangfacket störst andel visstidsanställda medlemmar, 16 procent, medan Elektrikerna och Målarna ligger i botten med 4 procent.

– Det som är väldigt upprörande är att det är i de kvinnodominerade branscherna det här har satts i system med både visstidsanställningar och deltid, säger Wanja Lundby-Wedin.

– Det är en kultur som vuxit inom servicesektorn och en kultur som vi måste bryta.

I den kommande avtalsrörelsen driver förbunden inom LO-samordningen ett gemensamt krav på att begränsa visstidsanställningarna. Facket kräver ett stopp för att stapla olika visstidsanställningar på varandra. Ingen ska behöva vara visstidsanställd mer än två år hos en och samma arbetsgivare.

 

Visstid inom LO-förbunden

Förbund Andel visstidsanställda medlemmar
Hotell- och restaurangfacket 16
Handels 12
Transport 12
Livs 11
Kommunal 11
IF Metall 10
Seko 9
Fastighets 8
Byggnads 8
GS 7
Pappers 6
Målareförbundet 4
Elektrikerförbundet 4
LO Totalt 11

Källa: LO-rapporten Anställningsformer 2011

Fakta

Anställningsformer

14 % av alla anställda har visstidsanställningar. Andelen har varit ganska konstant sedan 1995.
19 % av alla arbetare har tidsbegränsad anställning, att jämföra med 11 procent av tjänstemännen.
23 % av arbetarkvinnorna har otrygga jobb, men bara 16 procent av deras manliga kollegor.
36 % av arbetarna som inte är med i facket har visstidsanställningar, men bara 11 procent av dem som är med i LO-förbund.
53 % av de anställda under 25 år har visstidsanställningar, det samma gäller 6 procent av dem som fyllt 45.
Källa: LO-rapporten Anställningsformer år 2011