Sverige behöver ett centrum för kunskap om arbetsmiljö. Den som finns når inte dagens arbetsmarknad, konstaterar en statlig utredning. Men det är inte tal om ett nytt Arbetslivsinstitut.

Det är regeringens Arbetsmiljöpolitiska kunskapsråd som i en utredning konstaterar att det finns ett glapp mellan kunskapen i landet, och någon som långsiktigt bevakar och förmedlar den till alla som på något sätt arbetar med arbetsmiljö. Ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö stavas lösningen, enligt utredningen.

Men något nytt Arbetslivsinstitut är det inte tal om, anser rådets ordförande Eva Vingård, professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet.

– Nej, det skulle ha en liten, liten del av de uppgifter Arbetslivsinstitutet hade. Men att främst bedriva forskning, vilket var Arbetslivsinstitutets största uppgift, skulle det inte göra.

Vad är det som saknas i dag?

– Det finns inget oberoende kunskapscentrum som alla kan vända sig till i alla sammanhang, utan endast olika intressegrupper som Prevent, Sunt Liv med flera. De är utomordentligt bra, men det finns alltid ett intresse bakom.

Har inte Arbetsmiljöverket den rollen?

– Delvis. Men de har haft stora nedskärningar och inte riktigt möjligheter att bygga upp ett sådant kunskapscentrum.

Vilka förlorar på att det inte finns?

– Alla. Dålig arbetsmiljö är ingen bra affärsidé. Jag föreläser mycket om den goda arbetsmiljön, hur den ska se ut för att människor ska må bra, vara friska och producera. Det väcker stor uppmärksamhet i alla läger. Talar jag däremot om risker är det inte lika många som vill lyssna.

Tror du Arbetsmarknadsdepartementet går vidare med förslaget?

– Jag tror att man har viljan och intresset. Men i det kärva ekonomiska läget är det mycket som ska sammanföras. Men jag är positiv.

Fotnot: Arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet tillsattes av regeringen i september 2008 och har verkat fram till den första september i år. Rådet bestod av åtta forskare och fyra andra experter från arbetslivsområdet.

Under åren har rådet sammanlagt gjort tre utredningar.

Arbetslivsinstitutet lades ner 2007.