Frysta ingångslöner och så lokal och individuell lönebildning som möjligt var paradkraven när Almega i dag presenterade sina samlade krav inför avtalsrörelsen.

– Vi måste modernisera våra avtal och det här är den väg vi vill gå. Stödet för våra uppfattningar är också starkt bland de anställda, underströk Jonas Milton, vd för Almega, när han gick igenom kravlistan.

Kraven från Almega inför de kommande förhandlingarna har kokats ner till sju punkter där lokala förhandlingar om allt står i centrum. Målet är uttalat att söka sig bort från gångna tiders centrala kollektivavtal med individgarantier, fastställda potter och liknande inskränkningar i den lokala friheten.

För att följa upp sina önskemål om lokala förhandlingar om allt från löner till villkor öppnade Jonas Milton också för att decentralisera konflikträtten till företagsnivå.

– Det är nödvändigt för att vara konsekvent i resonemanget om vikten av lokala förhandlingar. Det duger inte att kräva central fredsplikt och lokala förhandlingar om både löneökningarnas storlek och fördelning.

För att utveckla argumentationen lutar sig Almega mot en rad egna undersökningar där stödet för individuella löner, ökad differentiering och lokalt avgörande är starkt.

– Det gäller både bland företagen och hos de anställda, säger han.

De redan så hett omdebatterade ingångslönerna ska enligt Almegas vd frysas under ett antal år.  Och motivet uppges vara att kapa ungdomsarbetslösheten. Några preciseringar om hur låga ingångslönerna ska vara avstod Jonas Milton från att formulera.

– Det handlar inte om att lugga folk på pengar. De löneökningar som inte går till ingångslönerna läggs istället på de mer erfarna och på så sätt ökar lönespridningen och vi skapar möjligheter för en lönekarriär.

Vid sidan om den starka betoningen av lokal förhandlingar om allting ämnar Almega också driva kravet på förändring av LAS i avtalsrörelsen. Exakt hur är oklart, men arbetsgivarens inflytande över kompetensförsörjningen i ett företag som tvingas till neddragningar måste, enligt arbetsgivarna, öka i framtiden.

– Företagen är i dag oerhört irriterade över att behöva betala extra för att få till stånd en avtalsturlista och bevara spetskompetens på företaget när uppsägningar måste ske. Vi måste därför öka arbetsgivarinflytandet i den här delen, poängterar Jonas Milton.