Alla ska få lika stora löneökningar om företag och fackklubbar inte kommer överens om annat, tycker IF Metalls avtalsråd, som i dag beslutade att driva kravet i årets förhandlingar.

Två motioner om att strama upp reglerna för den lokala lönebildningen om parterna inte kommer överens var uppe på IF Metalls avtalsråd i Stockholm i dag.

– Det är en maktfråga som vi måste ta kontroll över och ge klubbar och avdelningar påtryckningsmöjligheter för lokala lönesystem, sa Jan-Olov Carlsson, ombud från IF Metalls avdelning i Södra Västerbotten, enligt en artikel på förbundets hemsida.

IF Metalls förbundsstyrelse hade föreslagit att motionera skulle avslås, men avtalsrådet gick emot ledningen och godkände dem.

IF Metalls förhandlingsdelegationer får nu i uppgift att arbeta för att det införs tvingande regler, så kallade stupstockar, i samtliga förbundets kollektivavtal om att löneökningarna ska fördelas lika om man inte facket och företaget enas om något annat i de lokala förhandlingarna.