Vi arbetsgivarorganisationer som verkar inom bygg- och installationssektorn stödjer systemet med centrala kollektivavtal som ger balans på arbetsmarknaden och garanterar en lägsta lönenivå. Men vi vill ha moderna kollektivavtal som överensstämmer med ­verkligheten och som inte bygger på gammal­modiga tankegångar som företrädarna för
6F ger uttryck för i LO-tidningen, nummer 26 den 26 augusti.

Företrädarna för 6F glömmer att kollektivavtalen säkerställer arbetsfred och stabila villkor för såväl företag som anställda. Det finns inga önskemål från arbetsgivarsidan att ändra på detta. Det finns också all anledning för arbetsgivarna att ta vara på och ta ansvar för sin personal.

Vi och våra medlemsföretag satsar därför stora resurser på att höja säkerheten och förbättra arbetsmiljön. Vi vill lika lite som facket att våra medarbetare ska råka illa ut.

Men vi står fast vid att kollektivavtalen, förutom att de ska säkerställa en lägsta lönenivå på arbetsmarknaden, även ska ge förutsättningar för förbättrade drivkrafter och utveckling och göra det möjligt att belöna goda prestationer hos alla medarbetare. När vi talar om ett modernt kollektivavtal så menar vi att medarbetarens lön ska sättas i enlighet med de förutsättningar som företaget har på den marknad där det driver sin verksamhet. Det är också viktigt att minska instegslönerna så att vi minskar ungdomsarbetslösheten. 6F hävdar att en decentraliserad lönebildning skapar ökade orättvisor och oskäliga löner och lönedumpning. Det är uttryck för en förlegad syn på individens behov och på fackets roll i ett modernt samhälle.

Vi anser inte att det finns några rättviseskäl till att alla ska ha lika lön oavsett sektor. 6F menar att oavsett om man presterar eller medverkar i produktionsplanering, oavsett om man utför okvalificerade eller mer kvalificerade arbetsuppgifter, oavsett om man har stor eller liten erfarenhet, så ska alla ha lika lön. Det är ett omodernt och orättfärdigt synsätt som mycket få medarbetare accepterar i dag.

Både arbetsgivare och medarbetare vet att konkurrenskraft är centralt för ett företags möjlighet att utvecklas positivt. Att ha ett ersättningssystem som är frikopplat från de förutsättningarna fungerar inte.

Det är dock skönt att läsa att 6F söker samförståndslösningar och att alla ska få den lön som de förtjänar vilket borde ge förutsättningar för en bra avtalsrörelse.

Hampe Mobärg,
vd Maskinentreprenörerna

Jan Siezing,
vd Elektriska Installatörsorganisationen

Ola Månsson,
vd Sveriges Byggindustrier

Per Sjöhult,
vd Glasbranschföreningen

Roine Kristiansson,
vd VVS Företagen

Thomas Dahlberg,
vd Plåtslageriernas Riksförbund