En jättekampanj ska göra svenska byggen säkrare för utländska arbetare. Arbetsmiljöverket är avsändare, men informationen sträcker sig långt utanför landets gränser.

Sex byggnadsarbetare som varit i Sverige tillfälligt för att arbeta har dött på jobbet sedan 2007. Senast i maj klämdes en polsk arbetare ihjäl under arbetet med Citybanan i Stockholm.

Lägg där till att såväl Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg som myndighetens bygginspektörer själva är övertygade om att siffrorna ser värre ut för utländsk arbetskraft än vad Arbetsmiljöverkets officiella statistik säger.

– Dödsolyckorna kommer nog till vår kännedom. Men när det gäller allvarliga olyckor har vi en hel del indikationer på att människor som är här tillfälligt har en svårare arbetsmiljö och råkar ut för många olyckor som aldrig kommer till vår kännedom, säger Mikael Sjöberg.

Och konstaterar att myndigheten vare sig når, eller nås, av verkligheten. Bland annat på grund av att människor som jobbar här tillfälligt från andra länder inte omfattas av svensk socialförsäkring när det gäller arbetsskador. Och då inte heller plikten att anmäla dessa. Därför lanserar man i dag, måndag, en kampanj som riktar sig till både arbetstagare och arbetsgivare i Sverige, men också i Polen, Baltikum och Ryssland.

Kampanjen kan ses på bussar, tåg och spårvagnar, i branschpress och på webben i de olika länderna. Sajten safeatwork.se finns tillgänglig på sju olika språk. Där kan man gå en interaktiv kurs i säkerhet. Eller få tips om hur man tar sig till jobbet i Sverige. Dessutom kommer Arbetsmiljöverkets inspektörer att dela ut illustrerade fickfoldrar ute på byggen om farliga moment, och hur man utför dem säkert.

Myndigheten kommer också att skicka ut direktinformation till mindre och medelstora företag som ofta anlitar utländsk byggarbetskraft.

Totalt kostar kampanjen två miljoner kronor.

Enligt David Khabbazi, som ansvarar för kampanjen på Arbetsmiljöverket, är digitala vägar det bästa sättet att nå utländsk arbetskraft. I fältstudier inför kampanjen har han kunnat konstatera att många som jobbar här tillfälligt sköter kontakt med hemland och familj via bärbara datorer och smarta mobiltelefoner.

Resultatet av kampanjen går delvis att mäta, anser han. Dels genom besöksstatistik på sajten, och i vilka länder man går in på den och vilka språk man läser den på.

– Vi tror inte att vi kommer förändra hela beteendet. Men vi försöker göra arbetsmiljön mer känd. Rörligheten är bra för Sverige, men vi måste kunna ta emot arbetskraft utan att det leder till negativa konsekvenser för säkerhet eller konkurrens, säger Mikael Sjöberg.