Foto: Tor Johnsson

– Vi vill ha en samverkan i praktiken med arbetsförmedlingen på varje ort, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

 

Kommunals ordförande Annelie Nordström tror på regeringens och Arbetsförmedlingens löfte om bättre samråd med facket inför fas 3-placeringar.

– Under senare år har samrådet varit mycket sämre än tidigare, men nu känner vi att det finns en ärlig vilja att bli bättre, säger hon och fortsätter:

– Vi känner att arbetsförmedlingarna har saknat den mer intensiva samverkan som vi hade tidigare och att regeringen äntligen har fattat att det kanske inte är så dumt att ta hjälp av dem som har kunskaper på området. Polletten har trillat ner.

I höst ska fas 3 förändras. Deltagarna ska få utföra fler riktiga arbetsuppgifter. Arbetsförmedlingen har tagit beslutet med arbetsmarknadsdepartementets goda minne.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engströms villkor är att partssamrådet inför varje fas 3-placering ska förstärkas. Detta för att förhindra att fas 3 tränger undan riktiga jobb.

– Våra lokala fackliga företrädare i sektionerna känner arbetsplatserna väldigt väl. De vet var det är lämpligt att placera någon och var det är direkt olämpligt, konstaterar Annelie Nordström och tar arbetsgivare som ”missbrukar och utnyttjar” visstidsanställda som exempel på olämpliga arbetsplatser.

Kommunerna står för en stor del av arbetsmarknadspolitiken. Kommunal har hanterat placeringar i kommunerna i samråd med Arbetsförmedlingen sedan 1970-talet. När hela havet stormade efter valet 2006 och arbetsmarknadspolitiken lades om radikalt, blev samrådet betydligt sämre.

– Vi har en upparbetad kunskap och lång erfarenhet lokalt av att hantera arbetsmarknadsåtgärder. Vi har väldigt låg omsättning bland våra fackliga företrädare på gott och ont, så på vår kant är kunskaperna vilande. Det är bara att ta dem i bruk igen. Hur det ser ut på arbetsförmedlingarna är svårare att säga.

Annelie Nordström ägnar en dag i veckan åt besök hos lokala fack och på arbetsplatser landet runt. Hon möter deltidsarbetande och timanställda som vill ha trygga jobb och fler timmar för att klara ekonomin. Däremot möter hon inte särskilt mycket oro för att fas 3 ska leda till färre riktiga jobb.

Kommunerna har redan sparat bort många av undersköterskornas och vårdbiträdenas arbetsuppgifter. Det som går utöver att se till att ”de gamla inte får liggsår” hinner de ofta inte med.

– Som fack ska vi strida för jobbets innehåll inom den gräns som kommunerna kan finansiera. Bortom den finns ett väldigt bra arbete att utföra, kanske även för den som är långtidssjukskriven och inte har full arbetsförmåga som många i fas 3. Det är angeläget att de kommer i arbete och får så nyttiga arbetsuppgifter som möjligt, anser Annelie Nordström och tar aktiviteter och möjligheter för de gamla att komma ut som exempel.