Med valberedningens nominering av Annie Lööf får Centerpartiet förvisso en ledare som kan profilera partiet och kanske locka röster från övriga allianspartier.

Men samtidigt tar Centerpartiet ett stort kliv från sin tidigare linje i sociala frågor och fjärmar sig än mer från en fungerande arbetsrätt och de områden som är viktiga för LO-anslutna.

Efter att Maud Olofsson annonserat sin avgång fanns bara en utväg för Centerpartiet, att snabbt vaska fram en egen linje och inte längre framstå som en tveksam anhängare av Moderaterna.

Den enda riktigt robusta Centerlinjen, att göra regler och skatter mer gynnsamma för företagsägare, var aldrig hotad i denna omgörning.

Men vad skulle den kompletteras med?

Det är här skiljelinjen har gått, och det var inte mer än något halvår sedan som Annie Lööfs utmanare Anna-Karin Hatt startade sin kampanj med att försöka saluföra en humanare linje i sociala frågor.

Med valet av Annie Lööf är denna mjukare strategi nu som bortblåst.

I stället får partiet en ledare som profilerat sig genom att vilja avskaffa Lagen om anställningsskydd, som har fört fram förslag på att kraftigt sänka skatten för de riktigt rika och som inte heller ställer upp på Centerns tidigare krav på en kvotering av föräldraförsäkringen, hur nu det går ihop med ambitionen att underlätta för kvinnor i arbetslivet och eget företagande.

Därmed inte sagt att högerlinjen är felaktig för att fånga röster, men de nya rösterna lär inte komma från något av de nuvarande oppositionspartierna , inte heller på miljöområdet.

Centerns miljöprofil är sedan länge död och har grundligt begravts under miljöminister Andreas Carlgren, och även om Carlgren nu byts ut får Centern svårt att ta tillbaka miljöinitiativet där Miljöpartiet har så starkt stöd.

Med Annie Lööf tar Centern alltså ett stort kliv åt höger. 23 av 27 partidistrikt förordade henne, och Lööf får stöd hos 169 av 200 partikretsar.

Det ger en stark ställning inom det egna partiet. Nu återstår för henne att baxa sig in till en starkare ställning även i regeringen.