Sex av tio ungdomar mellan 18 och 26 år vill ha ett fast jobb på heltid – men färre än tre av tio är fast anställda på heltid. Nästan hälften har deltid och/eller tillfälliga jobb. 23 procent blir inringda vid behov jämfört med 28 procent som är fast anställda på heltid.

LO har låtit opinionsföretaget Novus intervjua 3 143 unga vuxna mellan 18 och 28 år. Resultatet har blivit en ny LO-rapport om unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet.

1990 räknades unga som etablerade på arbetsmarknaden vid 21 års ålder. 18 år senare, 2008, dröjde det fem år längre innan tre fjärdedelar av de unga var ute på arbetsmarknaden.

Det mönstret går igen bland dem som har svarat på frågorna. 34 procent av ungdomarna i undersökningen studerar på heltid, 31 procent arbetar, 23 kombinerar arbete och studier och elva procent söker jobb.

Majoriteten av de unga i undersökningen, 53 procent, säger nej till lägre ungdomslöner. Hälften så många, 26 procent, säger ja.

Bara fyra av tio ungdomar i undersökningen har en lön som de kan leva på. Sju av tio av de som huvudsakligen arbetar kan leva på sin lön.

Det krävs ett fast heltidsjobb för att de unga ska kunna försörja sig. Åtta av tio i den gruppen svarar att de kan leva på sin lön mot bara en tredjedel av dem som har tillfälliga jobb och knappt en tredjedel av dem som jobbar deltid.

De unga är ingen homogen grupp. Fler unga män än kvinnor kan leva på sin lön. De som har utländska föräldrar har allra svårast att leva på sin lön.

Fyra av tio unga vuxna har någon gång jobbat svart enligt rapporten, som har skrivits av ungdomssekreteraren Sandra Viktor och LO-utredaren Joa Bergold.