Foto: Malin Grönborg

Förskolan Spiltan var en av förskolorna som deltog i försöket. Nicklas Bäckström bygger torn med Maximilian Johansson och Moa Lovén.

Bullret i förskolan går att dämpa med ljuddämpande bord och leksaker som inte skramlar. Men effektivast är att minska storleken på barngruppen, visar ett projekt i Umeå.

Den höga ljudnivån är ett vanligt problem inom förskolan. Följden blir ofta stress och ljudtrötthet.

Vid 17 förskolor i Umeå har man nu testat vilka åtgärder som förbättrar ljudmiljön mest.

En minskning av barngruppen från 17 till 15 barn under ett halvår visade sig ha störst effekt.

– Det fungerar både på stress och på upplevelsen av ljudmiljö, säger Fredrik Sjödin, doktorand vid Umeå universitet, som hållit i projektet där omkring 100 förskolelärare och barnskötare ingår.

Att byta till matbord med lite mjukare yta och att byta till så kallade tysta leksaker gör också att personalen tycker att ljudmiljön blir behagligare.

– Det är kul att se att folk faktiskt upplever en förbättring efter de här akustiska åtgärderna, säger Sjödin.

När man lärde barnen att leka lite mindre högljutt blev resultatet också en tydlig sänkning av personalens stressnivå.

Både objektiva mätningar och personalens subjektiva upplevelser ligger bakom resultaten i projektet.

LO-Tidningen skrev om projektet i oktober 2010.