Fasta heltidsjobb med schysta villkor står högt i kurs även bland unga, men deras verklighet är en annan, visar en ny rapport som LO idag presenterade på ett seminarium i Almedalen.

– Bilden av ungdomar som vill jobba på lösa boliner stämmer inte, säger Joa Bergold, utredare på LO.

LO har låtit Novus Opinion intervjua 2 700 unga vuxna mellan 18 och 26 år som antingen jobbar eller har säsongsjobbat i minste tre gånger, och resultaten visar bland annat att sex av tio vill ha ett fast heltidsjobb, men att många i stället har korta visstidsanställningar och deltidsjobb och kan inte leva på sin lön. Det finns också stora skillnader inom gruppen unga vuxna.

– Det är tydligt att att unga män har bättre villkor än unga kvinnor och personer med utländsk bakgrund, säger Joa Bergold.

Mönstret att kvinnor oftare jobbar deltid är tydligt redan bland de unga vuxna.

– Bilden av män som heltidsarbetande och kvinnor som detlidsarbetande är något som etableras tidigt. Det är inget som händer först när man får barn, säger Joa Bergold.

Att unga vuxna har en utsatt position i arbetslivet och att de oftare än andra drabbas av dåliga villkor delade den fackliga panelen som kommenterade rapporten.

– Att så många går på lösa boliner får konsekvenser för ekonomin, hälsan och hela livssituationen, sade Sandra Viktor, ungdomssekreterare på LO.

Panelen konstaterade också att facket måste bli bättre på att nå ut till ungdomarna och få dem att gå med i facket, framför allt inom den privata tjänstesektorn där många får sina första jobb. Per Persson, från Hotell- och restaurangfacket (HRF)i Stockholm, konstaterade att organisationsgraden för HRF i Stockholm är nere på 25 procent, och att svartjobb är otroligt vanligt.

– Folk är rädda för att gå med i facket, sade han. Man riskerar att få sparken, åtminstone upplevs det så.

Han slog ett slag för utbildning. Om fler får kunskaper om facket och kan sprida dem i samtal på sina arbetsplatser skulle det bli lättare för unga att gå med.

Många unga jobbar också i bemanningsbranschen och LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin sade att facket inte gjort tillräckligt för att värva dem och de visstidsanställda som medlemmar på arbetsplatserna.

– Vi får inte ha en självbild av att vi har en stark organisation även om vi saknar vissa grupper.

Många unga byter ofta jobb, och jobbar ibland också i flera branscher samtidigt, för de ändå ska kunna gå med i facket på ett enkelt sätt vill Wanja Lundby-Wedin ha ett gemensamt ingångsmedlemsskap i facket. Hon konstaterade att det skulle vara att slakta en helig ko eftesom alla förbund hållit hårt på sina egna medlemmar tidigare, men att det är ett nödvändigt steg.

– När det gäller ingången på arbetsmarkanden tror jag att vi skulle orka att slakta kon och ha ett gemensamt medlemskap, inte ett LO-medlemskap för vi ska inte ha medlemmar förutom förbunden, men någon annan samarbetsform mellan förbunden, sade hon.

Fakta

Unga i arbetslivet

Sex av tio unga tycker att det är svårt att få in en fot på arbetsmarkanden. Bland kvinnor och personer med utlandsfödda föräldrar är siffran högre.

Sex av tio unga vill helst ha ett fast heltidsjobb. Av dem som redan jobbar vill åtta av tio har ett fast heltidsjobb.

Av de unga har arbetet som huvudsaklig sysselsättning kan sju av tio leva på sin lön. Fyra av tio upplever att de får en rimlig lön för det arbete de utför. Lika många har någon gång jobbat svart.

Källa: LO-rapporten Unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet.