Förtroendevalda ska ha samma rätt till arbetstidsförkortning som andra industrianställda, beslutade IF Metalls kongress idag.

– Vi säger att vi står för solidaritet och rättvisa och då ska det gälla alla, även förtroendevalda, säger Veronika Karlsson från avdelning 32 Höglandet.

Hon var en av många som talade för motionen om att förtroendevalda som jobbar på IF Metalls avdelningar ska ha rätt att ta ut arbetstidsförkortning i tid precis som övriga industrianställda i stället för att kompenseras med extra pensionsavsättning, vilket gäller i dag.

– Vi på avdelningsnivå ska inte ha sämre eller bättre villkor än någon annan, och då ska vi också få arbetstidsförkortning. Det är nu mina barn är små och nu jag vill vara med dem. De bryr sig inte om om jag för extra pension, säger hon.

Det var två medlemmar i avdelning 39 Östbo som låg bakom motionen, som förbundsstyrelsen ville avslå. Efter en lång debatt vann till sist motionärerna över förbundsstyrelsen med röstsiffrorna 184 mot 116.

– Det känns jättebra, nu blir det rättvist även för oss, säger Veronika Karlsson.

Även övriga frågor som gällde fackförbundets organisation och medlemskapets värde debatterades flitigt. Framför allt ungdomsfrågor och närheten till a-kassehandläggare i avdelningarna engagerade, och IF Metalls förbundsstyrelse ändrade också uppfattning i en annan omdebatterad fråga och beslutade att stödja den centrala ungdomskommittén. I övrigt fick förbundsstyrelsen efter timmar av stundtals hätsk debatt till sist igenom sina förslag på området.