Foto: Björn Larsson Rosvall

BEMANNINGSBOOM. Bemanningsföretagen räknar med fortsatt expansion, inte minst inom LO:s kärnområde industrin. Förra året omsatte företagen som hyr ut arbetskraft över 20 miljarder kronor, en siffra som branschen räknar med att fördubbla de närmaste fem till tio åren.

– Om tio år ska tre procent av alla anställda jobba på ett bemanningsföretag, säger Lars Kry, koncernchef på Proffice. I dag ligger vi på 1,3 procent, lägre än de europeiska siffrorna.

Brist på kompetent personal, snarare än lagen om anställningsskydd och arbetsmarknadspolitik, lägger bromsar på tillväxten. Det visar en rundringning bland åtta av de största bemanningsföretagen.

– Den största tillväxten ser vi inom arbetarkollektivet, inom basindustrin och logistik. Där har företagen varit senare med att anlita bemanningsföretag, säger Lars Kry.

Peter Palmqvist, koncernchef på Resurs bemanning, gör en liknande analys,

– Över lag är det kollektivsidan som har störst tillväxt och slukar mest resurser, säger han.

Siffror från branschens organisation Bemanningsföretagen visar att omsättningen ökade med 40 procent under det första kvartalet i år jämfört med motsvarande period förra året. Efter ett tapp under finanskrisen 2009 är branschen tillbaka på samma nivåer som 2008.

Industri och tillverkning ökade med 99 procent och lager och logistik med 131 procent. Tillväxten sker framförallt i västra Sverige där bland annat bilindustrin ligger.

Enligt Bemanningsföretagens uppskattning jobbade närmare 120 000 personer i branschen någon period under året. Utslaget till årsanställda handlar det om 60 000 jobb. Och branschens prognos pekar på att det antalet också ska fördubblas innan 2010-talet är slut.

Bemanningsföretagens största utmaning tycks vara att hitta rätt arbetskraft. De tvingas till okonventionella metoder.

– Inom IT-sektorn är det en utmaning. Det måste utbildas fler. Senast förra veckan skickade jag ner ett gäng till Irland för att möta svenskar som jobbar där, i syfte att fånga upp dem när de kommer hem, säger Peter Palmqvist på Resurs bemanning.

Även Uniflex vd Jan Bengtsson berättar om värvningar utanför Sverige.

– Inom bemanningsbranschen har det blivit vanligare att ta in folk från andra länder, som exempelvis polska byggjobbare.

Bemanningsföretagen brukar lätt bli slagträ i den arbetsmarknadspolitiska debatten.

Av enkäten nedan framgår att det inte är en självvald bild. De flesta cheferna vill kunna agera som en vanlig arbetsgivare.

– Vi vill ju att våra anställda ska ha samma rättigheter som alla som är med i facket och att de ska företräda även våra anställda. Vissa tycker att man inte ska skydda dem, utan skjuta ifrån sig dem, säger Monika Elling, vd för Poolia.

– Vi har inte samma villkor som andra arbetsgivare och våra kollektivavtal är föremål för allmän domstol och prövas inte i Arbetsdomstolen. Ett exempel är att arbetssökande anställda på bemanningsföretag inte får stämpla mellan uppdragen, säger Lars Kry på Proffice.

Inget av bemanningsföretagen medger öppet att de har problem med lagen om anställningsskydd.

– Las får oförskyllt mycket kritik från mina kollegor inom Svenskt Näringsliv. Men lagen är inte så fyrkantig som det sägs, säger Lars Kry.

Han tycker dock att las kan göras bättre.

– Vi borde få ihop trygghet och flexibilitet i stället för att ställa dem mot varandra. Den dagen vi kan öka rörligheten för individen, får vi också en större trygghet. Med hjälp av en kompetenspeng eller omställningsförsäkring skulle folk kunna byta jobb innan de blir ombedda att sluta.

Research: Amina Djemili

Fakta

Bemanningsföretagen

• Personaluthyrning blev lagligt 1993. Arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen har i dag drygt 400 medlemsföretag, 340 av dem är auktoriserade bemanningsföretag. För att få auktorisation krävs att företaget har kollektivavtal, tillämpar organisationens allmänna leveransvillkor och etiska regler, har en ansvarsförsäkring som skyddar sina kunder samt kontrollerar sina underleverantörer.
Källa: Bemanningsföretagen