BEMANNINGSBOOM. Chefer på några av de största bemanningsföretagen delar med sig av sina tankar om motparten.

Lars-Göran Ahlberger, vd Logent

– Det bästa hade varit om det fanns ett fackförbund för bemanningsföretagens anställda, och vi hade gärna sett en lokal grupp. Men att vi har genomfört diskussioner med Transport ser vi som en fördel, även om vi skulle vilja utveckla det – framför allt i hamnarna. Med det har vi inte orkat med ännu.

Jan Bengtsson, vd Uniflex bemanning

– Det är bra att vi har kollektiv­avtal så att vi vet vad som gäller. Vi har en god dialog, även om den oftast sköts på lokal nivå.

Monika Elling, vd Poolia

– Vi hoppas att de ska jämställa våra konsulter med andra arbets­tagare.

Elin Frejd, pr-chef Academic work

– Fackförbunden har en mycket viktig roll i att representera arbetstagaren, men kan också bidra till företagens utveckling genom sin kompetens och tillsammans kan vi arbeta för ett gynnsamt arbets- och företagsklimat.

Lars Kry, koncernchef Proffice

– Vi har en bra facklig relation. Sedan är vissa förbund rädda för bemanningsföretagen, men det bygger på okunskap. Sätter vi oss ner och pratar med dem kan det mesta redas ut. Det som ställer till det är att fackförbunden har delat upp svensk arbetsmarknad i olika skrån och skickar folk emellan. Bemanningsbranschen skulle kunna ha ett eget förbund. Anslutningsgraden är högre än man tror. På Proffice är fler än 1 000 tjänstemän organiserade och vi har en av de största Unionen-riksklubbarna i Sverige.

Hans Makander, informationsdirektör Manpower

– Vi uppskattar den svenska modellen där arbetsmarknadens parter reglerar vad som ska gälla på arbetsmarknaden. Fackförening­arna har en viktig roll i den svenska modellen.

Peter Palmqvist, vd och koncernchef Resurs bemanning

– Jag väljer gärna att berätta att det inte finns några polariseringar mellan arbetsgivare och fack. Det finns säkert aktörer inom branschen som inte sköter sig, men branschen har utvecklats under de senaste 20 åren och fackens arbete har lönat sig. De flesta cowboyföretag är bortstädade. Nu har vi fått till kollektivavtal och summan av det är bra.

Lars Strömberg, vd Lernia bemanning

– Vi har bra överenskommelser med de fackliga organisationerna.

Bemannings­avtalet

• Bemanningsavtalet mellan Bemanningsföretagen inom arbetsgivarorganisationen Almega och samtliga LO-förbund har funnits sedan 2000.

• Grundprincipen är att uthyrd personal ska ha samma villkor och lön som de fast anställda på arbetsplatsen de kommer till. Om den anställde inte är uthyrd ska ändå 90 procent av lönen betalas ut.

Källa: LO