Motsättningarna från i går var som bortblåsta när Handels kongress klubbade beslutet om bemanningsföretag i dag, lördag. Kongressen röstade igenom beslutet med ett rungande ja och starka applåder.

Beslutet innebär bland annat följande:

Handels ska verka för att både mbl och las blir starkare. Fackets vetorätt ska bli starkare i mbl. Det ska inte gå att använda bemanningsföretag för att runda las. Handels ska driva på för en las-ändring som innebär att företag inte får använda bemanningsföretag så länge det finns personer med återanställningsrätt.

Både centralt och lokalt ska Handels verka för att all verksamhet som omfattas av kollektivavtalet utförs av egna anställda. Bemanningsföretag ska vara ett komplement för att hantera tillfälliga arbetstoppar – inte en permanent del av verksamheten.

– Överenskommelser mellan fack och arbetsgivare är det främsta sättet att reglera användandet av bemanningsföretag, står det i texten som kongressen klubbade igenom.

Facket ska ha inflytande genom mbl-förhandlingar. Inhyrningen ska regleras genom överenskommelser och lokala avtal, men här måste MBL skärpas om facket ska få något verkligt inflytande.

–  Handels ska verka för att genom lagstiftning stoppa de orimliga arbetsvillkoren för bemanningsföretagsanställda samt att lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft ses över för att förtydliga reglerna kring uthyrning av personal, enligt beslutet.

Tillsammans med LO ska Handels arbeta för att auktoriseringen av bemanningsföretag skärps. Handels och LO ska utveckla kollektivavtalen och möjligheterna för lokala klubbar att företräda anställda i bemanningsföretag.

Debatten började med att Patrik Olofsson, klubbordförande på Lagena distribution i Jordbro söder om Stockholm, lade fram en egen text som skulle ersätta Förbundsstyrelsens text om bemanningsföretagen.

Sedan debatten avbröts sent i fredags kväll har redaktionskommittén filat på ett förslag att jämka ihop texterna. När kongressombuden gick hem vid ettiden i natt satte sig folk från Stockholmsavdelningen ner tillsammans med redaktionskommittén för att börja jobbet.

I dag bytte Patrik Olofsson och Handels ordförande Lars-Anders Häggström textförslag med varandra.