Miljöpartiet vill införa en myndighet och ett och samma system för a-kassa, sjukförsäkring och försörjningsstöd. Det samlade systemet kallas för arbetslivstrygghet.

Flera motioner om sjukförsäkringen har kommit in till MP:s kongress i Karlstad. Från lokalavdelningar i Botkyrka och Hultsfred vill motionärer att partiet driver på en utvärdering av sjukförsäkringsreformen, och att arbetsterapeuter, utöver läkare och annan sjukvårdspersonal, alltid ska medverka när en persons arbetsförmåga bedöms.

I den senare frågan, om arbetsterapeuters medverkan, krävde kongressen votering. Det blev avslag. Och en utvärdering av reformen ansågs besvarad av partistyrelsen. Styrelsen hänvisar till att sjukförsäkringssystemet ständigt utvärderas och utreds, och hänvisar bland annat till den stora socialförsäkringsutredningen som pågår i riksdagen och ska vara klar 2013.

Miljöpartiets representant i utredningen är Gunvor G Ericson, som också sitter i riksdagens socialförsäkringsutskott. Hon, och MP, vill arbeta för att både försäkringen vid sjukdom och arbetslöshet slås ihop med försörjningsstödet, som kommunerna administrerar i dagsläget, till ett och samma system – arbetslivstrygghet. Och systemet ska skötas av en och samma myndighet.

– Människor ska inte bollas runt mellan olika system som i dag. Och man ska inte behöva grubbla över vart ersättningen ska komma ifrån, säger Gunvor G Ericson.

Tanken är att den allmänna a-kassan ska finansieras via skatten. Så att alla betalar lika mycket. MP vill alltså ta bort differentieringen av avgifterna till a-kassorna.

– Det är förfärligt att till exempel Hotell- och restaurangfackets medlemmar som har så tuffa villkor och låga löner ska betala mest, anser Gunvor G Ericson.

Hon har själv en facklig bakgrund som ombudsman i Vårdförbundet, och säger att hon förstår den fackliga oron att allt fler medlemmar lämnar förbunden om kopplingen till a-kassorna försvinner.

– Starka fack är jätteviktigt. Men det bygger inte enbart på att facket ska vara ett försäkringsbolag. Därför är det viktigt att det sluts starka kollektivavtal och att man lyfter till exempel fördelarna med tjänstepension.

Enligt en artikel i fredagens Svenska Dagbladet vill MP göra upp med Moderaterna i socialförsäkringsfrågan.

– Det kan lika gärna vara med S. Men jag tycker det är bra om det finns stort stöd över blockgränser för en så stor fråga som socialförsäkringen.

En höjning av garantipensionen, och att pensionssystemet ska ses över ur jämställdhetssynpunkt, var andra motioner som kongressen röstade för.