Bussföraren Rabih Ballout som sades upp från bussbolaget Nobina, men som under onsdagen fick uppsägningen ogiltigförklarad i Arbetsdomstolen (AD) köps i dag ändå ut av bolaget. Att anställda köps ut trots att domstolen slagit fast att uppsägningen är ogiltig är mer regel än undantag.

I går fick Umeåbon Rabih Ballout rätt i AD. Hans arbetsgivare, bussbolaget Nobina, hade ingen grund att säga upp honom enligt domstolen. I dag står han trots domen utan jobb. Bolaget köper ut honom för 32 månadslöner. Helt okej enligt nuvarande lagstiftning om anställningsskydd där 39 § ger arbetsgivare just den rätten. Mot betalning.

SKTF:s jurister Daniel Falk, Malin Sjunnebo och Åsa Tillberg är starkt kritiska till paragrafen. I en debattartikel i Dagens Arena i dag efterlyser de en höjning av skadeståndsnivåerna i 39 §. Eller att eventuellt förbjuda offentliga arbetsgivare att trotsa AD.

Juristerna har gått igenom samtliga domar från de senaste sex åren i AD där kommuner och landsting fått sina uppsägningar ogiltigförklarade. Det handlar om 16 domar totalt. I 14 av dem blev den anställde utköpt.

Fakta

Prislistan enligt LAS 39 §
• 16 månadslöner vid mindre än fem års anställningstid,
• 24 månadslöner vid minst fem men mindre än tio års anställningstid,
• 32 månadslöner vid minst tio års anställningstid.