Utbildningsförbudet i fas 3 ska bort. I vår fattar regeringen beslut om att tillåta korta utbildningar för dem som deltar i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3.

– Det ska vara relevanta utbildningar där det finns möjlighet till jobb. Vi vill ha en dialog med Arbetsförmedlingen om var vi ska lägga ribban, säger arbetsmarknadsminister Hillevi Engström.

Anordnarbidraget, ungefär 5 000 kronor i månaden för den som tar emot en deltagare i fas 3, ska ses över. Om det leder till att bidraget sänks, höjs eller lämnas oförändrat återstår att se.

– Vi ska se över om bidraget får avsett effekt – om det leder till att människor kommer vidare i jobb. Jag vill att fler ska lämna fas 3 för jobb med eller utan stöd eller för studier. Då kan bidragets konstruktion vara viktig, anser Hillevi Engström.

Det kan till exempel bli aktuellt med någon sorts bonus till anordnare som ser till att deltagare i fas 3 får jobb. Det kan också bli tal om en gräns för hur många fas 3-deltagare en anordnare får ta emot.

LO-Tidningen har tidigare berättat om privata Jobbfabriken som tar emot drygt 600 fas 3-deltagare och kvitterade ut 27 miljoner kronor i anordnarbidrag förra året.

Just nu granskas samtliga 8 000 fas 3-anordnare av Arbetsförmedlingen. Resultatet ska redovisas till regeringen i sommar. Tidigare har Arbetsförmedlingen gjort stickprov. De har resulterat i återkrav på knappt tre miljoner kronor. Staten betalar ut 130 miljoner kronor i månaden till fas 3-anordnare just nu.

Facket ska få mer att säga till om vid fas 3-placeringar. Det ska inte räcka med att Arbetsförmedlingen skickar över en blankett som facket ska fylla i och skicka tillbaka.

– Partssamrådet ska förbättras. Här är det fråga om människor som har varit arbetslösa i åtta år i genomsnitt. Jag tror att alla – Arbetsförmedlingen, facket och arbetsgivaren – kan göra mer för dem, säger Hillevi Engström.

Samrådet är också viktigt för att förhindra att fas 3-placeringar tränger undan riktiga jobb.

Just nu deltar 26 000 personer i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. I medeltal har de varit arbetslösa i åtta år. Fyra av tio är funktionshindrade. Fyra av tio är äldre än 55 år.

Allt fler hamnar i fas 3. Enligt Arbetsförmedlingens prognoser kommer antalet deltagare att öka till knappt 50 000 2013.