Färre är med i facket och bemanningsavtalet efterlevs dåligt. Det är två problem i bemanningsbranschen som LO-distriktet i Jönköpings län jobbar med.

– Det svåra är att nå dem som jobbar på bemanningsföretag och att få dem att komma till en facklig introduktion, säger Octavio Rodriguez, Handelsmedlem som jobbar två dagar i veckan med projektet. I vanliga fall jobbar han på Elgigantens lager i Jönköping

Många ungdomar och invandrare får sitt första jobb på ett bemanningsföretag. De har ofta dåliga kunskaper om arbetsmarknaden.

Facket kommer inte in på arbetsplatserna, utan försöker locka bemanningsföretagens anställda till introduktionsmöten utanför arbetsplatsen på fritiden.

– Det är jättesvårt att nå dem som inte har en aning om arbetsmarknaden eller fackets roll. Om de bara kommer brukar det bli väldigt bra. Då har de tusen frågor att komma med och sedan sprider de budskapet till arbetskamraterna. Jag märker det när folk ringer och frågar om de kan gå med i facket, berättar Octavio Rodriguez.

GFL är de tre viktigaste bokstäverna i bemanningsavtalet. De står för genomsnittligt förtjänstläge. Den som är uthyrd ska ha en lön som baseras på genomsnittslönen för jämförbara grupper på arbetsplatsen.

Här blir det ofta fel. De inhyrda får för låg lön. Många har fått högre löner genom bemanningsgruppens arbete.

– Här kan facket gå in och göra skillnad. Vissa klubbar är jätteduktiga på det, men ofta vet varken företaget eller facket hur man räknar ut GFL. Här behövs centrala riktlinjer, tycker Octavio Rodriguez.

LO-distriktet har valt ut två stora bemanningsföretag, Manpower och Logent, i två stora branscher, industri och logistik. Bemanningsföretaget Farmartjänst finns också med på ett hörn. Industri- och byggförbunden plus Handels, Transport och Kommunal deltar aktivt i projektet.

– Det är glädjande att uppslutningen från förbunden är så stor. Det här är en av LO-distriktets viktigaste uppgifter just nu och den kräver samarbete mellan förbunden, säger Magnus Lagerqvist, ombudsman på Transport i Jönköping och ordförande i LO-distriktets styrgrupp.

Målet är att sprida kunskap om bemanningsavtalet och att få alla få alla LO-förbund att tolka avtalet på samma sätt. Ytterligare ett mål är att få alla klubbar att ta hand om de inhyrda och ställa frågan om de vill vara med i facket.

Bemanningsgruppen ska också sprida goda exempel. IF Metall skickar exempelvis ut ett brev till alla nyanställda och erbjuder dem att gå med i facket. Där kan fler ta efter.

Projektet startade vid årsskiftet och håller åtminstone på till i höst. Då ska LO-distriktet samla förtroendevalda på arbetsplatserna och utbilda dem i bemanningsavtalet. Projektet ska också resultera i en rapport till LO-kongressen nästa år.

Flera andra LO-distrikt är i gång med liknande projekt som det i Jönköpings län. LO-Tidningen har tidigare berättat om ett samarbete mellan IF Metall, Handels och Transport i Mälardalen.