LO-medlemmarna tillmäter privat pensionssparande avgörande betydelse för försörjningen på gamla dar, visar en ny undersökning från försäkringscentralen Fora.

I undersökningen, som gjordes under januari och februari i år, fick ett tusen personer som omfattas av Avtalspension SAF-LO svara på frågor om pensionen.

En fråga var hur stor betydelse den svarande tror att pensionens olika delar kommer att få för hans eller hennes levnadsstandard som pensionär. 43 procent svarade att det privata pensionssparandet kommer att få mycket stor betydelse. Motsvarande siffra blev 33 procent för inkomstpensionen (som är huvuddelen av den allmänna, statliga pensionen), 32 procent för avtalspensionen, och 24 procent för premiepensionen.

Resultatet är uppseendeväckande. I många år har myndigheter, fackliga organisationer och försäkringsbolag beskrivit pensionssystemet som en pyramid, där den allmänna pensionen är basen och avtalspensionen den näst viktigaste delen. I de tillfrågade LO-medlemmarnas uppfattning har alltså pyramiden vänts upp och ner.

– Resultatet tyder på att vi behöver arbeta ännu mer med information, säger Christina Schiller, kommunikationschef på Fora, som fortfarande håller på att bearbeta undersökningen.

I dagarna börjar Fora skicka ut pensionsbesked till 2,2 miljoner privatanställda arbetare som omfattas av Avtalspension SAF-LO. Utskicket kommer först till dem som bor i storstäderna och når sina sista mottagare i slutet av juni.

I kuvertet finns besked om hur stort pensionskapital spararen har, vem som förvaltar pengarna och hur de har förräntats under 2010. Men också uppgifter om hur stor inbetalning arbetsgivaren gjorde till avtalspensionen förra året, och vilken inkomst den inbetalningen baseras på.

Det kan tyckas överdrivet att skicka ut miljontals pensionsbesked varje år, men Christina Schiller anser att beskeden är viktiga.

– De hjälper människor att inse avtalspensionens betydelse för den framtida försörjningen. Och förstå hur de kan påverka sin pension.

– Det är också viktigt att ta ställning till om man behöver återbetalningsskydd och familjeskydd eller inte. Kostnaden för skydden dras från pensionspremien, så det gäller att tänka över sin livssituation och bara ha de skydd man verkligen behöver.