Ett femte jobbskatteavdrag ger de som har jobb mer pengar i plånboken från nästa år.

Dubbla vinnare är de som tjänar över 33 000, som också får lägre statlig skatt.

Enligt finansdepartementets beräkningar skulle det femte steget i jobbskatteavdraget, som regeringen utlovar i vårbudgeten, innebära sänkt skatt från och med nästa år med 189 kronor för ett vårdbiträde med 23 200 i lön. En läkare med 60 300 i lön får sänkt skatt med 369 kronor.

Om alla jobbskatteavdragen räknas ihop, det vill säga steg ett till och med fem, har vårdbiträdets skatt sänkts med 1 754 kronor per månad och läkarens med 2 181 kronor i månaden.

Pensionärerna får också den sedan tidigare utlovade skattesänkningen redan nästa år.

– För de flesta, i de vanligaste inkomstlägena, handlar det om en hundralapp i månaden, säger säger Ylva Yngveson, chef för Swedbanks Institut för Privatekonomi..

Att brytpunkten för statlig skatt höjs innebär att färre måste betala den. I dag är brytpunkten för att betala statlig skatt cirka 33 000 kronor i månaden och nästan 30 procent av alla som jobbar heltid måste betala statlig skatt trots att brytpunkten höjdes ett snäpp 2009. Det är för många i vanliga inkomstlägen, anser regeringen. Brytpunkten nästa år kommer därför att ligga vid en månadslön på ungefär 35 600 kronor.

Inklusive höjningen av gränsen för statlig skatt blir skattesänkningen för läkaren i exemplet nästa år 634 kronor medan för vårdbiträdet ligger skattesänkningen kvar på 189 kronor.

Samtidigt har regeringen nu satt ned foten när det gäller halverad restaurangmoms. Det blir billigare att äta ute från och med nästa år.

– Får den sänkningen fullt genomslag på priset kan det handla om 10 procent på en utelunch, säger Yngveson.

Alltså 7–9 kronor på en normalnota för en Stockholmslunch.

Regeringen lät snabbutreda frågan och utredaren kom fram till att en halvering av krogmomsen skulle ge nära 4 000 nya jobb till en kostnad av 5,4 miljarder inledningsvis och därefter 4 miljarder om året. Sänkt moms gäller dock inte sprit, vin eller starköl.