En rad amerikanska delstater är på väg att bryta pensionslöften till sina anställda. ”Låt dem stämma mig. Jag har värre problem”, säger Chris Christie, guvernör i New Jersey.

Och det kanske han har: New Jerseys budgetunderskott på 10,5 miljarder dollar är ett mer akut problem än framtida pensioner för delstatens lärare, brandmän och andra anställda.

Under en följd av år har New Jersey sålunda avsatt för lite pengar till sin pensionsfond, som ska säkra att delstaten kan ge sina anställda de pensioner de har rätt till. För närvarande fattas 46 miljarder dollar, enligt nyhetsbyrån Bloomberg, som specialiserar sig på finansiell information.

– Visst är det ett löftesbrott att inte räkna upp pensionerna med kostnadsindex. Men det finns inget alternativ, säger Cris Christie till Bloomberg.

Tidigare styrande visste att de ställde ut löften som de inte hade råd med.

Situationen är likartad i ett antal andra delstater. I Colorado, South Dakota och Minnesota har offentligt anställda och pensionärer stämt sin delstat för att den inte uppfyller sina pensionsåtaganden.

Men särskilt i New Jersey har det blivit debatt, säger Jonas Hellman, omvärldsanalytiker vid United Minds, som bor i USA och har skrivit fler rapporter om pensionsfrågor. Tre miljarder dollar borde betalas in till pensionsfonden, men Chris Christie säger helt frankt att han struntar i det.

De offentliganställdas ställning är mycket svagare i USA än i Sverige. De är en minoritet som inte har allmänheten med sig. Attityden är snarare att de har alltför bra löner, arbetstider och pensioner. Därför är det lätt för politikerna att ge sig på dem, säger Jonas Hellman.

I USA står arbetsgivaren för huvuddelen av pensionen. När arbetsgivaren inte klarar sina pensionsåtaganden är de anställda alltså mycket sårbara.

Delstaternas svårigheter att avsätta pengar till pensionerna hänger förstås samman med den allmänna ekonomiska krisen i USA. I finanskrisens spår föll värdet på pensionsfondernas tillgångar, samtidigt som de offentliga budgetarna ansträngdes hårt.

Skattehöjningar är en politiskt nästan omöjlig lösning i USA. Därför diskutera delstaterna andra vägar ut ur sina pensionsdilemman. I några fall överväger de att gå över från förmånsbestämda till premiebestämda pensioner.

Den före detta kongressledamoten och talmannen i representanthuset Newt Gingrich, möjlig republikansk presidentkandidat i nästa val, har föreslagit en mer radikal utväg: att delstater ska få rekonstruera sina dåliga finanser genom ett konkursförfarande. Det skulle ge dem större kraft att för handla ner de anställdas löner och pensioner, menar han.