Peak ligger i tiden. Det började med ”peak oil”, vilket sker när nya fyndigheter inte kan kompensera för att äldre sinar. Vissa menar att detta redan har inträffat.

Jordens resurser ebbar ut. Vid sidan om ”peak oil” talas det även om sådant som ”peak coal” och ”peak gas”. Och ”peak travel” – ett uttryck för att vi nått den totala maxpunkten för vårt resande. Enligt en undersökning från Stanford University har resandet i princip stagnerat i hela den industrialiserade världen.

Detta hör ihop med ”peak oil” då dyr bensin är en förklaring. En annan är att utrymmet minskar på vägarna. I USA finns det redan fler bilar än vad det finns körkort.

Sorgligt nog tycks utrymmesbrist
vara ett starkare argument än klimatförändringar. Att det är fysiskt omöjligt att ta sig fram är vad som krävs för att bilen ska stanna.

Att tala om peak blir då ett sätt att säga att vi i den rika delen av världen lever över våra gemensamma tillgångar. Det är därför hög tid för förändring. Och det är mer än bråttom.

Ellen Albertsdóttir