Malmö kommun tar inte emot en enda deltagare i fas 3 – men nu är en omsvängning på väg. Kommunalrådet Andreas Schönström (S) öppnar för att kommunen kan ta emot 100 deltagare i höst.

På sina egna villkor.

– Jag vägrar att administrera högerns politik. Arbetsförmedlingen har varit på oss i ett par års tid om fas 3-placeringar, men vi vill inte administrera den sortens vuxenförvaring, säger Andreas Schönström.

Att kommunen ändå kan tänka sig att säga ja beror på deltagarna ska lämna fas 3 efter ett år. Sedan ska de erbjudas anställning i två år med avtalsenlig lön.

Lönerna ska bland annat betalas med statsbidraget som kommunen får för att ta emot fas 3-deltagare. Det rör sig om 60 000 kronor per deltagare och år. Med 100 deltagare blir det sex miljoner på ett år.

Men det finns ett förbehåll. Malmö kommun måste vara med och betala. Hur det går avgörs den 26–27 april. Då är det budgetberedning.

Andreas Schönström är optimistisk.

– Det ser ut som vi kan komma i gång tidigare än vi trodde. Vi räknade med att starta vid årsskiftet, men det verkar som om vi kan börja redan i höst, berättar han.

Tjänstemännen har räknat och kommit fram till att det kostar Malmö kommun åtta miljoner om året att anställda 100 personer i två år. Kalkylen bygger på att staten ska bidra med mellan 60 och 65 procent av kostnaderna genom olika anställningsstöd.

Kommunal och LO-distriktet säger ja så här långt – men med förbehållet att de som anställs inte får utföra ordinarie arbetsuppgifter. Andreas Schönström ska träffa facken igen när detaljerna är klara.

Malmös modell går ut på att det första året ägnas åt jobbcoachning, matchning mot de arbetsuppgifter som kommunen erbjuder och tid att lära känna arbetsplatsen. De som är med deltar i fas 3.

Deltagarna stannar kvar i kommunen i två år till som anställda på visstid med avtalsenlig lön. Det är meningen att den ska vara a-kassegrundande, om inte det stupar på några teknikaliteter.

I runda tal deltar 900 personer i fas 3 i Malmö. Antalet beräknas öka till 1 500 i höst. Att fixa jobb åt 100 kan tyckas som en droppe i havet.

– Men om vi tar emot 200 eller 400 kan vi inte erbjuda vettiga arbetsuppgifter åt alla. Då blir det förvaring. Och vi vill visa att det finns alternativ till det, säger Andreas Schönström.

Han hoppas att satsningen ska ge samma erfarenheter som en jobbsatsning för unga. 125 ungdomar fick sex månaders anställning i kommunen den 1 juni.

– 95 av dem har gått vidare till arbete. Om man bara får in en fot någonstans blir det mycket att få jobbet. Om mentalt innebär det en enorm skillnad om man får jobb i stället för bidrag, anser Andreas Schönström.