LO-Tidningen har snokat på alla möjliga håll för att få reda på vem som är ihop med vem bland facktopparna och deras motparter på arbetsmarknaden. Listan på parterna och deras partners ger också en vägledning i hur nätverken i Arbetsmarknadssverige ser ut.

LO, ledning

Wanja Lundby-Wedin, gift med Lennart Wedin, pensionär, tidigare ombudsman på Metall och har som pensionär projektarbetat för LO.

Per Bardh, LO:s vice ordförande och avtalssekreterare, sambo med Ann Bjurholt, administratör Handels.

Kommunal

Annelie Nordström, ordförande Kommunal, sambo med en mentalskötare (som tillhör Kommunals yrkesgrupper).

Ewa Östlund-Henschen, chef på Kommunals arbetslivsutvecklingsenhet och sambo med Lars-Åke Almqvist. Fram till 2009 var han förbundets vice ordförande, numera vd för Alamanco AB som säljer utbildningar utifrån ett koncept som han köpte av bolaget Komanco som ägs av Kommunal.

Byggnads

Hans Tilly, Byggnads ordförande, gift med Maria Bäckbom Tilly, chef för Bilda idé som arbetar med pr för framför allt folkrörelser, före detta pressekreterare på Byggnads.

Johan Lindholm, andre ordförande, gift med Marléne Lindholm, handläggare på Byggettan och ordförande på LO-sektionen i Huddinge.

Dennis Henningsson, internationell sekreterare Byggnads, sambo med Frida Olsson, lokal ombudsman på GS.

Målarna

Lars-Åke Lundin, ordförande, gift med Yvonne Lundin, lokalpolitiker för S i Nynäshamn.

Seko

Bengt Roxne, handläggare på förbundskontoret, gift med Lisbeth Roxne, telefonist/lokalvårdare på samma kontor.

IF Metall

Stefan Löfven, IF Metalls ordförande, gift med Ulla Löfven som jobbar administrativt på S partidistrikt i Stockholm.

Anders Ferbe, IF Metalls vice ordförande, gift med Anneli Lundberg, informatör på IF Metall.

Lars Ankarfjäll, pressombudsman, sambo med Yvonne Kindström, enhetschef för ledningskansliet på IF Metall.

HRF

Ella Niia, ordförande HRF, LO:s styrelse gift med Lars Fernvall, lokalpolitiker (S) i Trosa. Har tidigare jobbat på LO.

Therese Guovelin, andre ordförande, gift med Eva Guovelin, Livs tredje ordförande.

Malin Ackholt, tredje ordförande, gift med Kent Ackholt ombudsman på Unionen.

Livs

Gerald Lindberg, andre ordförande, sambo med Camilla Hamberg på Livs a-kassa.

(se HRF) Eva Guovelin, tredje ordförande, gift med Therese Guovelin, HRF:s andre ordförande.

Malin Klingzell-Brulin, chefredaktör Livs tidning Mål och Medel, gift med Gunnar Brulin som är ställföreträdande ansvarig utgivare och reporter där.

Elektrikerna/GS

Ulf Carlsson, andre vice ordförande för Elektrikerna, gift med Ann-Marie Stenberg Carlsson, ombudsman på GS.

Fastighets

Jan Sparrman, informatör på Fastighets, gift med LO:s personalchef Monica Sparrman.

LO-distrikt

Elisabeth Brandt-Ygeman, chef för LO-distriktet i Stockholm, gift med Anders Ygeman, riksdags­ledamot (S).

Mats Griph, distriktsombudsman Sydost, sambo med Karin Hallengren, som jobbat på S-kansliet och SSU.

Markus Kristiansson, distrikts­ombudsman Dalarna/Gävleborg, sambo med Elin Lundgren, S-politiker i riksdagen.

Rickard Carstedt, distrikts­ombudsman i Norrbotten/Västerbotten, gift med jobbcoachen Linda Carstedt som också sitter i styrelsen för ABF norra Västerbotten.

Tommy Gardell, chef för LO-distriktet på Gotland, gift med Barbro Ullberg Gardell, internationellt ansvarig på samma distrikt.

Suzanne M Gunnarsson, distrikts­ombudsman i Örebro/Värmland, gift med Sören Gunnarsson (S), landshövding i Örebro fram till 2008.

LO övrigt

Kristina Mårtensson, enhetschef för LO:s ledningskansli, gift med Ulf Mårtensson, pr-konsult i egen firma, tidigare informationschef på S-ledd statsrådsberedning, arbetsmarknadsdepartementet, samt kommunikationschef på TCO.

Mats Erikson, politisk sekreterare på LO:s ledningskansli, gift med Ann Linde, internationell sekreterare för S.

Lasse Thörn, chef för arbets­livsenheten på LO, tidigare enhets­chef på Kommunal och gift med Kommunals förra ordförande Ylva Thörn.

Monika Arvidsson, LO-ekonom, sambo med Mikael Romero, som fram till årsskiftet var borgarrådssekretare för S i Stockholm, nu egen pr-byrå Romero PR.

Liv Beckström, chefredaktör för Kommunalarbetaren, gift med Dan Andersson, LO:s chefsekonom fram till 2008.

Marie Linder, chef för LO:s kommunikationsenhet, gift med Anders Linder, S-politiker i Tyresö.

Saco, ledning

John Ahlmark, kommunikations­chef, gift med Johanna Ahlmark, rådgivare på Gullers Grupp (som leds av Fredrik Runsiö, Kommunals tidigare presschef).

Gunnar Wetterberg. samhälls­politisk chef, sambo med Susanne Ackum, statssekretare hos Anders Borg på finansdepartementet, tidigare generaldirektör för IFAU (Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) och FIEF (Fackföreningsrörelsens institut för ekonomisk forskning).

Anders Jonsson, presschef på Saco, gift med Lena Erixon, ställföreträdande generaldirektör Trafikverket.

Åke Lindström, förbundsdirektör DIK, gift med Inga-Britt Lindström före detta förbunds­ordförande FSA (Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter).

Peter Larsson, samhällspolitisk chef Sveriges Ingenjörer, sambo med Maria Östberg-Svanelind, utredningschef hos Akademikerförbundet SSR.

TCO

Peter Hellberg, vice ordförande Unionen, gift med Karin Åberg, som jobbar på Ericsson och sitter i Unionens regionstyrelse.

Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet och ledamot i TCO:s styrelse, gift med Jonas Sirén, ombudsman på Lärarförbundet i Karlstad.

Övrigt TCO/LO

Christer Wälivaara, kanslichef på LO-TCO Biståndsnämnd, sambo med Martina Perzanowska, ombudsman på Unionen.

Tommy Ohlström, S partikassör, gift med Åsa Ohlström, finans- och ekonomichef på Riksbyggen, fastighetsförvaltare och bygg­företag (kooperativ där flera fackförbund äger stora delar).

Svenskt näringsliv

Vd Christer Ågren, gift med Marie Lundén Ågren, styrelseledamot i resebyrån Flyrail.

Ordförande Kenneth Bengtsson, gift med Ann-Kristin Bengtsson, innehavare av Hälsomotivet i Haninge.

Almega Samhallförbundet

Ordförande Lena Nettersand, gift med försäkringsmäklare Rutger Nettersand, huvudägare och ledare till Alka Sweden AB, samt ordförande för Brödraföreningen Ängelholms Frimurareförening.

Almega tjänsteförbunden

Ordförande Håkan Bryngelson, gift med Marie-Louise Bryngelsson, försäljningsansvarig på Quality Hotel Vänersborg, och styrelsesuppleant i Advance Lidingö och Alvemur & Bryngelson, där Håkan är styrelseordförande respektive styrelseledamot.

Förbundsdirektör Jonas Milton, gift med civilekonomen Margareta Milton, båda är delägare i Milton House Inredning.

Försäkringsbranschens arbetsgivareorganisation

Ordförande Sten Dunér, gift med Ingela Dunér, vd för reklambyrån Niagara, där Sten är styrelsesuppleant.

Grafiska företagens förbund

Ordförande Göran Gustafsson, gift med Mona Gustafsson, båda är innehavare av Göran och Mona Gustafsson HB, han är vd för Strokirk-Landströms AB där hon är styrelsesuppleant.

Vd Lena-Liisa Tengblad, gift med Per Tengblad, styrelseordförande i mediekoncernen Millennium Media Group.

Industri- och kemigruppen

Ordförande Fredrik Arp, gift med Suzanne Wahlgren Arp, hon är styrelsesuppleant i Arpsund AB, där han är styrelseledamot.

Sjöfartens arbetsgivareförbund

Ordförande Christer Bruzelius, gift med Beata Bruzelius, innehavare av Beata Design.

Livsmedelsföretagen

Ordförande Per Stenström, gift med GunMarie Stenström, moderat ordförande för kommunfullmäktige i Falkenberg, styrelseledamot i Hallandstrafiken, samt ordförande för AB Hallands kulturhistoriska museum.

Maskinentreprenörerna

Vd Hampe Mobärg, gift med Lina Mobärg, områdeschef för Apoteket Farmaci AB Skåne.

Medieföretagen

Ordförande Lennart Wiklund, gift med Annika Wiklund, styrelsesuppleant i Lennart Wiklund AB

Skogsindustrierna

Vd Marie S Arwidson, gift med Olle Arwidson, som är styrelseledamot för Informatics MC, Nestor Företagsstrategi Olle Arwidson AB, ordförande för St Eriks Vårdbolag.

Ordförande Magnus Hall, gift med Mona Hall, innehavare av M Hall Förvaltning.

Stål- och metallarbetsgivarförbundet

Vd Bengt Huldt, gift med Jessika Renborg Huldt, development education manager på biståndsorganisationen Plan Sverige.

Svensk handel

Vd Dag Klackenberg, gift med Madeleine Klackenberg som äger Klackenbergs Böcker och Papper, en mindre butikskedja.

Sveriges byggindustrier

Ordförande Leif Stridh, gift med Marianne Stridh, båda delägare i ML Stridh Consulting, konsult inom företagsutveckling och byggverksamhet.

Sveriges hotell- och restaurangföretagare

Vd Eva Östling Ollén, gift med Anders Östling, vd för Design no 1, där Eva är styrelsesuppleant, och Anders är styrelseledamot i Design nr 2 Kapitalförvaltning, där Eva är suppleant.

Sveriges transport­industriförbund

Ordförande Leif Östling, gift med psykolog Christina Östling Lillie­roth. Leif är vd i Lulep AB och Lulep Consulting AB; i båda är hon styrelsesuppleant.

Teko, Sveriges textil- och modeföretag

Ordförande Sven Gatenheim, gift med Raina Birgitta Gatenheim, styrelsesuppleant i Gatenheim Consulting, där han är styrelseledamot.

Teknikföretagen

Vd Anders Weihe, gift med Christina Weihe, (opolitisk) rättschef på stadsrådsberedningen, regeringskansliet.

VVS-företagen

Vd Roine Kristianson, gift med Eva Sigrid Tegnér Kristiansson, styrelsesuppleant i Rekri Konsult, där han är styrelseledamot.

SKL

Styrelseledamot Lena Micko (S), kommunalråd Linköpings kommun, gift med Kjell Sullivan, extern vd för Compraser.

Ingela Gardner Sundström (M) är ordförande för SKL:s förhandlingsdelegation, kommunfullmäktiges ordförande i Österåkers kommun och styrelseordförande för Rydbo friskola i Österåker. Hon är gift med Jan Olov Sundström, ordförande i Österåkers kommuns byggnadsnämnd och vd för Rydbo friskola.

Svenskt näringsliv – regionkontor

Regionchef Malmö Rolf Elmér, gift med Kristina Olsson Elmér, extern firmatecknare Tetra Pak Research & Development samt innehavare av Tina HR Executive Support & Event.

Claes Sandvig, projektledare på SN Malmö, gift med Malin Sandvig, innehavare av konsultfirman Öresund personal & arbetsrätt.

Regionchef SN Karlstad Urban Svanberg, gift med Viktoria Svanberg, arvtagerska till familjen Anders tidningsimperium i Värmland, Helsingborg och Bergen. Hon driver egna företaget Zenon företagsutveckling där han är styrelsesuppleant.

Arbetsgivarföreningen KFO

Lena Widman, chefsjurist och vice vd, gift med Erik Widman, vd för egna advokatfirman Pilatusgrundet advokat.

Anita Fink Knudsen, chefs­förhandlare, gift med Carl Knudsen, extern fimatecknare för TeliaSonera AB och styrelseledamot för Svenska UMTS-licens AB och Svenska UMTS-nät AB.

Arbetsgivar­alliansen

Förbundsdirektör Kenth Nauclér, gift med Anna-Karin Nauclér, båda delägare i K.A. Nauclér HB, konsult inom ledning och organis­ation, catering.