Sjuksköterskor och undersköterskor på akuten i Huddinge är lika upprörda. I förgrunden Kia Andersson och Kenneth Lindberg.

Foto: Bertil Ericson

Protesterna gav resultat. Ledningen för Karolinska universitetssjukhuset lägger det omstridda, nya lönesystemet på is tills vidare.

– Vi undersköterskor tycker att det är jättebra. De måste göra något åt våra grundlöner först, säger Lilian Forsberg, undersköterska på akutmottagningen i Huddinge och arbetsplatsombud för Kommunal.

Den 21 januari berättade LO-Tidningen om missnöjet bland de anställda. 1 400 undersköterskor och sjuksköterskor på 29 arbetsplatser på Karolinska universitetssjukhuset fär sänkta löner om förslaget genomförs.

Lilian Forsberg förlorar mellan 2 500 och 3 000 i månaden – efter skatt.

Undersköterskorna på akuten tillhör de stora förlorarna. Det beror att undersköterskorna på natten ska ersättas av sjuksköterskor. Och de som inte arbetar natt förlorar mest på det nya lönesystemet.

I dag får undersköterskor och sjuksköterskor högre lön på det som kallas svårbemannad tid – framför allt kvällar och helger. Arbetspassen lönesätts efter hur svåra de är att bemanna. Ju svårare, desto högre lön.

Med de nya systemet får en del högre ob än i det centrala avtalet och en del får ob precis enligt vad som står i avtalet. För många betyder det en lönesänkning på runt 5 000 kronor i månaden.

Akutmottagningen i Huddinge har haft samma lönesystem sedan 1999. En konsekvens av den generösa betalningen för arbete på ob-tid är att grundlönerna har halkat efter. I januari fick sjukhusdirektören Birgit Jakobsson ta emot en namnlista från personalen på akuten med kravet att grundlönerna måste höjas.

Det tog två år att förhandla fram den nya lönemodellen. Den 17 januari skrev Vårdförbundet på ett avtal. Kommunal sa nej.

Modellen skulle införas i sommar, men nu har sjukhusledningen lagt de nya lönerna på is. Det kommer inte att hända någonting förrän tidigast i höst.

En förklaring kan vara oro för massflykt av kvalificerade sjuksköterskor. På neonatalavdelninen vid Danderyds sjukhus, som tillhör Karolinska, har flera sjuksköterskor sagt upp sig i protest. Många fler har hotat med att säga upp sig om det nya lönesystemet införs.

I ett brev till Vårdförbundet skriver sjukhusledningen att grundlönerna ska ses över först.