Foto: Eigil Söderin/Efterarbetet

Eliana Carvacho och Gyöngyver Meszaros anmäler Arbetsförmedlingen i Malmö till justitiekanslern (JK).

Orsaken är en ljudinspelning som visar att de blev av med sina fas 3-platser på Jobbfabriken i Malmö på grund av kritik som de framförde i Malmötidningen Efter Arbetet den 27 januari.

Eliana Carvacho fick veta att hon skulle bort från Jobbfabriken vid ett trepartsamtal, där hon själv, platschefen Håkan Björkenklev och en handläggare från Arbetsförmedlingen deltog. Hon spelade in samtalet med en digitalkamera som var gömd i handväskan.

– På inspelningen säger de om och om igen att jag ska sluta där på grund av den svidande kritiken i artikeln, berättar hon.

Om uppgifterna stämmer kan det vara fråga om ett brott mot repressalieförbudet i tryckfrihetsförordningen.

– Den som framträder får inte utsättas för repressalier, säger byråchef Håkan Rustand på JK.

Enligt tidningen Efter Arbetet, som har tillgång till ljudinspelningen, säger platschefen Håkan Björkenklev att artikeln ”är ett av underlagen till att vi måste hitta en annan lösning för dig”.

Arbetsförmedlingens handläggare säger: ”Upphovet till alltihopa, till att vi är här i dag är den här artikeln, så långt är vi överens.”

Handläggaren säger vidare: ”Det är ledningen för hela Blatteförmedlingen som ligger på, för de vill inte ha dig här. De vill inte ha kritik.”

Arbetsförmedlaren säger också att om alla detaljer i artikeln stämmer kan Jobbfabriken sannolikt inte behålla kontraktet med Arbetsförmedlingen.

Arbetsförmedlingen fattade beslutet att Eliana Carvacho och Gyöngyver Meszaros skulle sluta på Jobbfabriken. Beslutet är myndighetsutövning. Jobbfabriken kan inte stänga av någon. Eliana Carvacho har begärt att få beslutet skriftligt.

LO-Tidningen har tidigare frågat platschefen Håkan Björkenklev, Blatteförmedlingens vd Ivan Daza och sektionschefen Göran Olsson på Arbetsförmedlingen vård och administration i Malmö, om kvinnorna fick sluta på grund av tidningsartikeln.

Samtliga har förnekat detta.

Eliana Carvacho tror att hon åkte ut därför att hon berättade att Blatteförmedlingen erbjöd henne ett starta eget-kontrakt – tre månader efter det Arbetsförmedlingen förbjudit Blatteförmedlingen att använda kontrakten i Jobbfabriken.

Eliana Carvacho och Gyöngyver Meszaros kommer att skicka sin JK-anmälan i dag, fredag. Sedan ska JK avgöra om ärendet ska prövas eller inte. I så fall dröjer det ytterligare några månader till beslut.

– Tryckfrihetsanknutna ärenden brukar tas med lite förtur, säger Håkan Rustand.