40 000 chaufförer och terminalarbetare får ett lönelyft på 775 kronor, eller 3,5 procent, från och med den 1 juni. I natt skrev Biltrafikens Arbetsgivareförbund under ett nytt tvåårigt avtal, som gäller från och med den 1 mars.

Den lägsta tarifflönen för en chaufför höjs från 22 114 till 22 889 kronor. För en terminalarbetare höjs lägsta tarifflönen från 21 618 till 22 393 kronor.

Hela löneökningen läggs ut centralt.

– Bara framtiden kan utvisa hur bra eller dåligt avtalet är, säger ombudsman Kenneth Björkman på Transport.

Åkerichaufförernas och terminalarbetarnas löner höjdes med 800 kronor den 1 mars 2010 enligt det då gällande treårsavtalet. Det innebär att chaufförer och terminalarbetare fick betydligt högre lönelyft än exempelvis industriarbetare förra året.

Det var en stridsfråga i förhandlingarna.

– Arbetsgivarna hävdade att vi var förkompenserade. Vi hävdade att vi var efterkompenserade, uppger Kenneth Björkman.

Bilarbetsgivarna skriver i ett pressmeddelande att löneökningarna ligger i nivå med vad övriga arbetsmarknaden har fått.

– Vi är glada över att kunna träffa ett avtal innan det gamla har löpt ut. Nu får företagen arbetsro och kan planera för framtiden, säger Peter Jeppsson, vd för Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Transportgruppen, i ett pressmeddelande.

Två partsgemensamma arbetsgrupper tillsätts. De ska arbeta med två olika frågor under avtalsperioden: Individuella lönepotter samt friskvård och hälsovård.