Regeringen är beredd att lätta på kraven för utländska företag – detta för att undgå kritik från EU. Samtidigt är regeringen villig att prova idén att de utländska företagen måste ha en företrädare som facken kan förhandla med.

– Regeringens linje innebär att det blir svårare för Skatteverket och Arbetsmiljöverket att ställa krav på de utländska företagen. Men samtidigt är det förstås positivt att den vill utreda kravet på en behörig förhandlingsföreträdare – även om det dröjt alldeles för länge, säger Ingemar Hamskär, chefsjurist hos TCO.

– För oss är det centralt att kunna förhandla och träffa avtal med någon som representerar ett utländskt företag, förklarar han.

Det handlar om filiallagen, det vill säga reglerna för utländska företag som är tillfälligt verksamma i Sverige. Inom de närmaste veckorna kommer regeringen att lägga fram ett förslag till ny filiallag som ska börja gälla den 1 juli. Men i förra veckan hotade EU-kommissionen Sverige med åtal vid EU:s domstol om den nya lagen inte tillräcklig värnar om de utländska företagens fria rörlighet.

– Det finns en risk att den svenska regeringen och näringsminister Maud Olofsson lägger sig platt för EU-kommissionen i stället för att ta striden för vår modell och för att motverka skattebrott och dålig arbetsmiljö för de anställda i utländska företag, säger Ingemar Hamskär.

Lättnader för företagen finns med redan i regeringens utgångsförslag – den lagrådsremiss som det slutliga förslaget kommer att utgå från. Lagrådsremissen innebär bland annat att kravet på en särskild delgivningsmottagare tas bort för företag från EU, Norge eller Island. Delgivningsmottagaren är en kontaktperson för exempelvis Skatteverket.

Inte heller vill regeringen att de tillfälligt verksamma utländska företagen ska ha anmälningsplikt, och företagen ska inte behöva ha en företrädare eller ombud som är bosatt i Sverige.

Samtliga fackliga centralorganisationer har förespråkat ett sådant ombud, men regeringen tycker inte sådana regler hör hemma i filiallagen.

Ett positivt besked för facken är dock att regeringen tänker utreda om ett krav på en företrädare, som facken kan förhandla med, i stället ska ingå i bestämmelserna i utstationeringslagen.

Regeringens lagförslag, propositionen, är ännu inte klart utan kommer alltså om några veckor.

EU-kommissionen skickade i förra veckan ett ”reasoned opinion” till svenska regeringen, som är ett slags hot och en sista varning innan en regering stäms till EU:s domstol.

– Kommissionen mullrar lite och hotar i luddiga ordalag. I sitt yttrande lyfter EU-kommissionen fram argument som påstås motverka den fria rörligheten, säger Ingemar Hamskär.

Kommissionen skriver i sin text att Sverige kräver att ett utländskt företag måste öppna en filial för att starta verksamhet här och förklarar sedan att detta strider mot företagens fria rörlighet. Dessutom tar kommissionen också upp att det är brott mot den fria rörligheten att kräva att det finns en ansvarig person, en delgivningsmottagare, och att de stora besvären att registrera en filial begränsar de utländska företagens verksamhet i Sverige.

Kommissionens linje är i stort sett densamma som finns i lagrådsremissen.

Fakta

För tillfällig verksamhet

Filiallagen innehåller bestämmelser om företag som tillfälligt är verksamma i Sverige. Utländska företag som etablerar sig i Sverige omfattas däremot av samma regler som alla andra företag i landet.
De tillfälligt verksamma företagen kan till exempel vara byggföretag, thailändska bemanningsföretag som kommer hit med bärplockare och indiska IT-konsulter.  Någon gräns för ”tillfällig verksamhet ” har EU dock inte definierat – det kan röra sig om flera år.