LO har varit förvånansvärt frånvarande i Socialdemokratins framtidsdebatt, inte minst i partiledarfrågan. I LO:s frånvaro har emellertid en akademiker tagit ansvar och drivit debatt för LO-arbetarnas sak. Det är Lena Sommestad.

När andra har talat om att det facklig-politiska samarbetet nu måste krympas och nödvändigheten av en kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring har Sommestad i stället drivit en stark och positiv idédebatt för ökade livsmöjligheter, full sysselsättning och goda arbetsvillkor för alla löntagare. Hon anser också att Socialdemokratin i sin iver att marknadsutsätta olika branscher begått en rad felaktigheter.

Sommestad har förmågan att sätta fingret på saker som berör människor och som diskuteras vid köksbord runt omkring i landet. Hon har också ställt sig starkt positiv till en ökad mängd av gemensamma investeringar för att få fart på jobben, bygga bostäder och infrastruktur, och modernisera landet. Även om hon är akademiker har hon med största tydlighet visat att hon mer än någon annan kandidat har en politisk ambition som ligger i linje med LO-kollektivets intressen.

Frågan alla bör ställa sig inför valet av ny partiordförande och så småningom utformandet av en ny politik är; Vilka är socialdemokratins genuint egna, tidlösa värderingar?

På sin blogg förklarar Sommestad detta på följande sätt;  ”Ett hållbart ekonomiskt välstånd kräver omsorg om människor och miljö. Det är socialdemokratins genuint egna, hållbara recept. Jämlikhet kan gå hand i hand med ett dynamiskt näringsliv. Dags att återta initiativet”.

Lena har rätt, jämlikhet är inte en akilleshäl för långsiktig tillväxt utan tvärtom dess förutsättning. Hon säger vidare att; ”Hälsa, utbildning, väl fungerande samhällsinstitutioner och social tillit är enligt modern forskning avgörande faktorer bakom ekonomisk tillväxt och nationellt välstånd”.

Lena  Sommestad är kandidaten som slår fast att de socialdemokratiska värderingarna är moderna, det är utformandet av vår politik som haft uppenbara brister på senare tid.

Genom att stödja Lena Sommestad ställer sig LO inte bara bakom den mest progressiva kraften inom Socialdemokratin i dag, man visar även på allvar att LO är villiga att ge sig in i det politiska samtalet och återigen vara löntagarnas röst inom Svensk Socialdemokrati.

Alexander Nordgren
Medlem, Göteborgs SSU distrikt.

Kim Larsson
Medlem, Bjurslätts S-förening