Finansförbundet varslar om konflikt. Den 5 mars inleds en blockad mot övertid och nyanställningar om inte parterna enats om ett nytt avtal innan dess.

– Vi hoppas att det här får arbetsgivarna att komma med ett seriöst avtalsförslag på en nivå som vi kan acceptera, säger Ulrika Boëthius, Finansförbundets förhandlingsledare och vice ordförande.

Avtalet mellan Finansförbundet och Bankinstitutens arbetsgivareorganisation (Bao) som gäller runt 30 000 bankanställda löpte ut den sista december. Parterna har förhandlat om ett nytt avtal de senaste fyra månaderna, och de var så gott överens i alla viktiga principfrågor redan den 28 januari.

– Vi var väldigt nära att skriva på, men det stupade på att arbetsgivarna sedan kom med en löneökningsnivå som i vårt tycke var alldeles för låg, säger Ulrika Boëthius.

Eftersom parterna inte kunde enas om helheten har de i stället gått tillbaka till sina respektive ursprungskrav, och de ligger mycket långt ifrån varandra.

Finansförbundet kräver
löneökningar på 7,5 procent på 27 månader, varav alla anställda ska garanteras minst 3 procent i en individgaranti. Bao vill i sina ursprungskrav inte ha några löneökningar alls i de centrala avtalen och absolut inga individgarantier.

Under förhandlingarnas gång hade Bao ändå accepterat löneökningar i det centrala avtalet. Enligt Baos vd Gunilla Grenö var parterna också överens när det gällde till exempel arbetstidens förläggning, en grundkonstruktion för lönesättningen och ett partsgemensamt projekt för att åtgärda osakliga löneskillnader.

– Vi hade haft bra diskussioner och vi hade kommit långt. Vi skulle ha velat fortsätta diskussionerna säger hon.

Gunilla Grenö är besviken över att facket varslat i stället för att fortsätta förhandla, men hon är positiv till att medlare nu kopplas in och hon tror att avtalet ska kunna vara på plats innan konflikten bryter ut.

– Det är vår förhoppning, och vi är beredda att sätta oss ner och försöka hitta en lösning, säger hon.

Men det räckte inte enligt facket.

– Det blev till slut nivåfrågan som allt stupade på, även om vi närmat oss varandra även där, säger Ulrika Boëthius.

Blockaden som gäller övertid, mertid och nyanställningar träder i kraft den 5 mars. Facket har också varslat om en blockad mot utrikes tjänsteresor som träder i kraft den 11 mars om inte parterna enats innan dess.

– Vi hoppas och tror att det här slår ordentligt mot arbetsgivarna så det får effekt utan att påverka kunderna, säger Ulrika Boëthius.

Medlingsinstitutet kommer nu att utse medlare som får i uppdrag att försöka att ena parterna innan varslet träder i kraft.