Spanien ligger med sina 20 procent högst upp på EU:s arbetslöshetslista. Och för unga är situationen ännu värre.  Förra året låg ungdomsarbetslösheten kring 40 procent.

Efter en månads förhandling har fack, arbetsgivare och stat kommit överens om att sänka arbetsgivaravgifterna för arbetsgivare som anställer ungdomar som ännu inte fyllt 30.

Företag med över 250 anställda får arbetsgivaravgifterna sänkta med 75 procent och mindre företag slipper dem helt, rapporterar Svenskt Näringsliv.

Anställningarna kan vara både fasta och tidsbegränsade med en arbetstid på mellan 50 och 75 procent och gälla från ett halvår upp till ett år.

Spanien befinner sig i en svår ekonomisk kris.

Sänkningen av arbetsgivaravgiften är en del av en bred uppgörelse mellan fack och arbetsgivare som blev färdig den 1 februari. Parterna kom dessutom överens om en höjning av pensionsåldern till 67 år, samt flexiblare regler för när pensionen kan tas ut.

En förändring av det spanska avtalssystemet är också på gång och den 19 mars ska parterna ha nått en överenskommelse om vilka förändringar som ska göras.