Akademikerförbunden fortsätter att växa. Tvärtemot utvecklingen i LO och TCO så ökade Saco-förbunden sitt medlemsantal förra året.

– Jag är väldigt glad att Sacoförbunden fortsätter att öka, även i tider när det annars är kärvt för facken, säger Anna Ekström, Sacos ordförande.

Akademikerförbunden i Saco hade nästan 618 000 medlemmar vid årsskiftet, och det är 13 000 fler ett år tidigare. Medan LO-förbunden har tappat en halv miljon medlemmar under 2000-talet har Sacomedlemmarna blivit 125 000 fler.

En stor förklaring är strukturförändringarna på arbetsmarknaden. Arbetarna blir färre medan akademikerna blir fler. Sacoförbunden har därmed fler möjliga medlemmar än tidigare. Men samtidigt går många välutbildade 40-talister nu i pension, och ökningen hade inte varit möjlig om de unga och nyutbildade inte gick med i facket.

Enligt Anna Ekström finns det flera anledningar till att Sacoförbunden växer.

– De främsta är att vi är partipolitiskt obundna och koncentrerar oss på medlemsservice och yrkesfrågor, säger hon.

Just att Saco-förbunden är yrkesförbund som driver rena yrkesfrågor ser hon som en viktig faktor när det gäller att värva nya medlemmar.

– I det här rörliga arbetslivet där man ofta byter jobb är yrkesfrågorna väldigt viktiga fackliga frågor. För akademiker är det oftast de viktigaste frågorna.

Hon betonar också att Sacoförbunden lagt ner mycket jobb på medlemsservicen med bra telefontider och jourverksamhet, och att medlemskapet har fått ett tydligt värde.

– Medlemmar är välutbildade och de kräver svart på vitt vad som nyttan med att vara medlem och de är vi ständigt tvungna att redovisa, vilket jag tycker är bra, säger Anna Ekström.

Förbund medlemmar 2010 medlemmar 2009
Akademikerförbundet SSR 59 785 56 498
Civilekonomerna 38 381 36 528
DIK 21 748 21 411
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 9 838 9 700
Jusek 78 560 80 347
Kyrkans Akademikerförbund 5 059 5 069
Leg Sjukgymnasters Riksförbund 11 702 11 729
Lärarnas Riksförbund 83 641 82 161
Naturvetarna 31 116 31 162
Officersförbundet 15 969 15 713
Saco-förbundet Trafik och Järnväg 4 457 4 475
SRAT 13 051 12 655
Sveriges Arkitekter 11 121 10 785
Sveriges Farmacevtförbund 7 403 7 471
Sveriges Fartygsbefälsförening 3 601 3 594
Sveriges Ingenjörer 128 704 124 059
Sveriges läkarförbund 42 854 41 239
Sveriges Psykologförbund 9 658 9 296
Sveriges Reservofficersförbund 2 902 3 113
Sveriges Skolledarförbund 7 126 7 093
Sveriges Tandläkarförbund 8 626 8 547
Sveriges Universitetslärarförbund 19 547 19 489
Sveriges Veterinärförbund 2 889 2 775
Saco totalt 617 738 604 909