På den välbesökta idésajten TED.com ligger nu en föreläsning ute av den amerikanska fotografen Aaron Huey. Han visar där sina bilder från indianreservatet Pine Ridge samtidigt som han snabbspolar genom över ett sekel av förtryck.

Huey ser själv hur hans vita hud alltid kommer att göra honom till en washichu. Detta betyder icke-indian, men också ”den som tar det bästa köttet för sig själv”.

Förtrycket mot världens urfolk är både välkänt och förträngt. Pine Ridge påminner om aboriginernas situation: arbetslösheten är uppemot 90 procent, lika många lever under fattigdomsgränsen, och medellivslängden bland män densamma som i Afghanistan: 47 år.

Reservatet i Pine Ridge började som ett läger för krigsfångar. Men även om vakterna nu är borta finns instängdheten kvar. Insiktsfullt beskriver Huey detta som folkmordets sista steg: förövarna tvår sina händer och säger ”se vad de gör mot sig själva!” Och ändå är det allt som återstår när det bästa köttet är taget.

Ellen Albertsdóttir