IF Metall är på väg att skriva under ett avtal som förändrar synen på företrädesrätten och som sätter press neråt på lönerna.

Det anser Jan Olov Carlsson, vice ordförande i IF Metalls klubb på Volvo Lastvagnar i Umeå, och han tillägger:

– Det är samma syn på företrädesrätten som Maud Olofsson har.

Det handlar om ett nytt avtal för yrkesintroduktion inom industrin. På ett stormigt möte i IF Metalls avtalsråd ställde sig mötet med mycket knapp majoritet bakom det framförhandlade avtalsförslaget. Jan-Olov Carlsson var en av dem som kritiserade förslaget.

Han pekar på att de som är anställda enligt det nya avtalet kan komma att få anställning i stället för dem med lång anställningstid och företrädesrätt. Situationen det kan handla om är när yrkesintroduktionen tar slut, samtidigt som företaget nyligen sagt upp och står i begrepp att återanställa.

Jan-Olov Carlsson säger att avtalet innebär att de med yrkesintroduktionsanställning ska betraktas särskilt positivt i en anställningssituation, och att de därför kommer att gå före äldre anställda med företrädesrätt vid återanställning.

– Det är häpnadsväckande – särskilt med tanke på att initiativet till det här avtalet kommer från IF Metall, säger Jan-Olov Carlsson.

I det nya avtalet ingår också regler om att de med yrkesintroduktionsanställning ska vara en egen turordningskrets för att de ska kunna vara kvar under hela kontraktstiden även om andra sägs upp.

LO-Tidningen har tidigare berättat om anställningsavtalet för yrkesintroduktionen, som vänder sig till dem under 25 år. I anställningen ska handledning och utbildning ingå. Den ska vara högst ett år men det går att förlänga anställningstiden. Lönen ska vara 75 procent av lägsta lönen och det ska krävas en lokal överenskommelse för att införa den nya anställningsformen.

– Det här är en stark press neråt på lönerna. Och det kan helt enkelt bli mycket billiga anställningar – särskilt med tanke på att utbildningsinnehållet inte finns reglerat i avtalet utan ska bestämmas lokalt, säger Jan-Olov Carlsson.

Han jämför med krisavtalet, som gav en möjlighet att lokalt avtala om kortare arbetstid och lägre lön. Då fanns enligt Jan-Olov Carlsson ett tryck från klubbar att gå med på något sådant som en metod att behålla folk i jobb. Samtidigt som ekonomin gick dåligt.

– Nu finns inget tryck från klubbarna. Det är förbundsstyrelsen som på egen hand öppnat för något slags fritt fall.

Tanken är att IF Metall ska underteckna avtalet imorgon med Teknikföretagen, Stål och Metall, SVEMEK, Gruvornas arbetsgivarförbund samt med Industri- och Kemigruppen. Innan dess vill IF Metall inte visa avtalet enligt pressombudsman Lasse Ankarfjäll.