Nära 200 personer dör av arbetsrelaterad stress varje år. Ändå ses det inte som det livsfarliga arbetsmiljöproblem det är, säger överläkaren Bengt Järvholm.

– Ibland blir frågan om stress en fråga om komfort, om man trivs eller inte. Men det har samma tyngd i hälsosynpunkt som kemiska ämnen, säger Bengt Järvholm, och påpekar att kvantitativt är stressproblemet kanske större.

Dödsfall på jobbet är dramatiska och lätta att uppmärksamma för massmedier, runt 50 om året. Arbetssjukdomar är desto svårare.

Arbetsmiljöverket presenterar i dag en kunskapsöversikt som ger ett konkret svar på frågan hur anställda drabbas av att jobba: 1 000 personer dör av arbetsrelaterade sjukdomar varje år.

Siffrorna överraskade Bengt Järvholm, en av de ansvariga.

– Styrkan och entydigheten i resultatet förvånade. Och att hjärtsjukligheten skulle stå för en så stor andel av de arbetsrelaterade dödsfallen, säger han.

Det pratas en hel del om stress på arbetsplatser.

– Men man har inte tittat på det att den bidrar till dödligheten så här mycket.

Det gäller att se allvaret, säger Bengt Järvholm, som är överläkare på yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet.
Kombinationen höga krav och lite kontroll över sin arbetssituation ger en ogynnsam arbetsmiljö. Begreppet kallas jobstrain, och enligt studien leder det till 80 dödsfall årligen bland kvinnor och 110 bland män.

– Man måste fokusera på frågan. Förebygga stress genom att organisera bättre. Vara medveten när sjukdomar uppstår.

– De som har fått en hjärtinfarkt, ska de fortsätta jobba i en stressig miljö? Det funderar man inte på i dag, säger han.

Siffrorna uppfattas av forskarna liksom referensgruppen som en miniminivå.

De som dör efter 74 års ålder är inte med.

– I så fall får vi nog dubbla eller tredubbla antalet dödsfall, säger Bengt Järvholm.

Andra orsaker till arbetsrelaterad dödlighet i hjärt- kärlsjukdomar som nämns är skiftarbete (20 kvinnor och 65 män), motoravgaser (20 kvinnor och 60 män), och för drygt 20 personer passiv rökning.

Totalt dör 460 personer i arbetsrelaterad hjärtinfarkt, 490 i cancer och 110 i lung- och luftvägssjukdomar.