Experter, generaler, statsmän, knektar i er kår –
förklara någonting för oss som här vid sidan står
och följer allt ni gör men ändå ingenting förstår
trots att vi har försökt och tänkt i alla dessa år:
Om flest av alla dödade är de som inte stred
hur många ska ni ha ihjäl för att det ska bli fred?

Victor Estby