Statliga Konjunkturinstitutet (KI) räknar med att timlönerna i näringslivet ökar med i genomsnitt 2,3 procent per år under perioden 2010—2012. Det framgår av KI:s nya lönebildningsrapport.

”Trots att de historiskt sett måttliga löneökningarna gynnar sysselsättningen bedöms arbetslösheten förbli hög fram till 2014”, skriver KI i ett pressmeddelande.