Det är strejkernas och demonstrationernas höst. I år verkar det smälla mest i länder som Grekland, Frankrike och Spanien. Sett i backspegeln är det dock ett annat land som toppar strejkstatistiken i EU, nämligen Danmark.

När de nordiska facken träffades i Vaxholm i höstas var ett givet samtalsämne hur fack och arbetsgivare kunde samsas i de olika länderna.

De danska facken kunde vittna om ett gott klimat där arbetsgivarna är med och värnar om kollektivavtalen. Men att tala om en gemytlig fred på den danska arbetsmarknaden är missvisande – även om antalet strejkdagar ser ut att bli få detta år.

Danskarna är visserligen överens om vilka spelregler som ska gälla mellan fack och arbetsgivare, men konflikter är det gott om.

– Det finns en myt om att vi inte har så många strejker i Danmark, säger Ulrik Andreasen på de offentliganställdas fackförbund FOA.

Men när Eiro, en del av EU:s arbetslivsinstitut, jämför strejknivån i olika EU-länder plus Norge hamnar danskarna i topp.

I Danmark förlorades 159 arbetsdagar per 1 000 anställda i årligt genomsnitt under perioden 2005 till 2009. Sedan följer Frankrike och Belgien med 132 respektive 79 strejkdagar.

Det kan jämföras med EU-genomsnittet som är 31 dagar.

Att Danmark låg så högt över andra länder beror främst på att landet hade en stor konflikt inom offentlig sektor 2008. Men enligt Ulrik Andreasen finns det fler orsaker.

– En anledning till att vi hamnar så högt i strejkstatistiken är våra konflikttraditioner. I Frankrike till exempel kan väldigt många gå ut i en stor men kortvarig strejk. I Danmark är konflikterna i regel mer långdragna, säger han.

Sverige hamnar, tillsammans med Tyskland, långt ned på strejklistan. Båda länderna har under perioden 2005 till 2009 ett årligt strejkgenomsnitt på 6,2 dagar.

För den som studerar statistiken noggrant blir det uppenbart att det inte finns något tydligt samband mellan fackets lagliga rätt att strejka och antalet strejkdagar.

Den svenska lagen ger facken stora möjligheter att gå ut i konflikt, ändå är antalet strejkdagar lågt.

I Storbritannien är situationen omvänd. När Margaret Thatcher var premiärminister under 1980-talet försökte hon knäcka facket. Dagens strejklagstiftning härstammar från denna tid och ger i teorin arbetsgivarna rätt att sparka dem som strejkat.

Trots de stränga strejklagarna är antalet strejker där högre än i Sverige: 24 dagar per 1 000 anställda.

Fakta

EU:s strejktopp

• Danmark, Frankrike, Belgien, Finland och Spanien är de fem EU-länder där flest arbetsdagar försvann på grund av strejker mellan åren 2005 och 2009, enligt en jämförelse från Eiro som är en del av EU:s arbetslivsinstitut i Dublin.