Det finns oändligt med statistik om missbruk och behandlingar. Problemet är bara att siffrorna ger olika svar. I november ska regeringens missbruksutredning lämna över sitt slutbetänkande. Utredaren Gerhard Larsson ska bland annat ställa samman statistik.

I slutet av sommaren presenterade han delar av utredningen på DN Debatt. Då framkom att missbruket av alkohol ökat med 20 procent de senaste tio åren. 15 procent när det gäller narkotika. Det dolda missbruket kallar Gerhard Larsson för ”en tickande bomb”.

Enligt utredningen är 330 000 personer beroende av alkohol i dag. 65 000 av läkemedel. 29 500 har ett tungt narkotikamissbruk. 10 000 använder regelbundet dopningsmedel. Utredaren varnar för att just alkoholism inte ses som ett sjukdomstillstånd i vissa landsting, utan som ett socialt eller individuellt problem. Och att människor som behöver behandling skjuts över från vården till socialtjänsten. Endast en av fem missbrukare nås av vård och stöd, skriver han.