LO-facket Seko har kommit överens med Arbetsgivarverket om nya löner i statlig sektor. Avtalet är tvåårigt och ger 405 kronor mer i månaden från den 1 oktober 2010 respektive den 1 oktober 2011. Överenskommelsen innebär också förlängd utbetalning av sjuklön.

Totalt sett värderar Seko avtalet till drygt 3,7 procent.

Med tjänstemannafacken och akademikerfacket Saco-S fortsätter Arbetsgivarverkets förhandlingar. De avtalen är alltså inte klara ännu, enligt verkets informationschef Lars Andrén.

Arbetsgivarverket är nöjt med överenskommelsen med Seko, speciellt med tanke på att löneavtalet inte innehåller några individgarantier, det vill säga ingen anställd är denna gång garanterad att få ut några minimibelopp i löneökningar.

– Det är första gången med ett LO-förbund, säger Lars Andrén.