Två nya skivfynd presenteras på bloggen i serien Veckans CD, curerad av Bengt Eriksson.

Det handlar om Richard Thompson och Markus Berjlund.

Bengt är också aktiv på sin blogg med att denna vecka gå till motangrepp mot SD:s anspråk på den folkliga kulturen – ett arbete som man kunde ana redan i notisen härförleden om rörelsen Folk against Fascism i England.