Foto: Leif R Jansson

– Korten är lagda. Nu börjar matchen. Repliken kommer från Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson som presenterar valmanifestet tillsammans med Maria Eriksson, Mona Sahlin och Lars Ohly.

De rödgröna vill sänka maxtaxan på dagis med 360 kronor för första barnet och 240 kronor för andra barnet till 900 respektive 600 kronor i månaden.

Det är en av nyheterna i de rödgrönas valmanifest. Maxtaxan sänks 2012 om ekonomin tillåter. Reformen kostar 2,1 miljarder om 2012–2014.

Mona Sahlin pekar ut tre områden som särskilt viktiga: jobben, välfärden och ansvaret för klimatet. Samtidigt understryker hon ansvaret för statsfinanserna. De rödgröna utgår från finansdepartementets bedömningar. Därmed är de överens med regeringen om utrymmet för reformer – knappt 13 miljarder nästa år.

– Vi har alltid tagit ansvar för statsfinanserna. Vi ska gå från underskott till överskott, från massarbetslöshet till full sysselsättning. Vi har gjort det förr och vi kan göra det igen, betonar hon.

Precis som regeringen skiljer de rödgröna på löften och ambitioner, det vill säga reformer som genomförs om ekonomin tillåter det.

Sänkt restaurangmoms är en ambition. Det är samma förslag som alliansen har kommit med. Därmed har Miljöpartiet fått med en av sina hjärtefrågor: sänkt tjänstemoms. Redan nästa år ska socialavgifterna för småföretag sänkas.

Mona Sahlin pekar ut två områden som särskilt viktiga: ungdomsarbetslösheten ”mer än 200.000 arbetslösa ungdomar är ingen synvilla” och förskolan.

”Akvitetsförbudet” för arbetslösa ungdomar ska bort. De ska inte behöva vänta i tre månader på utbildning eller praktik. Den som anställer en ung arbetslös ska slippa betala arbetsgivaravgift. De som har ofullständiga betyg ska kunna läsa in gymnasiet före 25 års ålder.

Alla barn ska ha rätt till 30 timmar i förskolan – även de som får ett syskon och barn till arbetslösa. Nästa år satsar de rödgröna på ett kompetenslyft för personalen. Barngrupperna ska minska. Första steget tas nästa år. Målet är högst fem barn per anställd i förskolan.

De rödgröna vill ha 6.000 fler lärare i grundskolan. Ambitionen är nio lärare på 100 elever.

De rödgröna vill höja underhållsstödet, bostadsbidraget för ensamstående och taket i den tillfälliga föräldrapenningen. Det ska hjälpa framför allt de mest utsatta barnfamiljerna. Barnfattigdomen ökar och Lars Ohly anklagar regeringen för trixa med statistiken för att skyla över problemet.

– Fattigdomen i Sverige ska minska och på sikt ska den utrotas, säger han.

Han pekar på inkomstklyftorna aldrig har varit så stora som i dag – inte sedan Statistiska centralbyrån började mäta. Klyftorna mellan mäns och kvinnors löner har ökat med en tusenlapp under alliansen.

De rödgröna tänker lagstifta om rätt till heltid. Det beskedet ger både Lars Ohly och Mona Sahlin.

– Det är en av de viktigaste reformerna för att utjämna skillnader mellan män och kvinnor på arbetsmarknaden, förklarar Lars Ohly.

I valmanifestet upprepar de rödgröna att de vill riva upp Laval-lagen och se över lagstiftningen när uppsagda ersätts av personal från bemanningsföretag. Avgiften till a-kassan ska sänkas till 80 kronor. Taket ska höjas till 25.000 kronor i månaden 2012. Målet är 80 procent av lönen i a-kassa till 80 procent av löntagarna. Möjligheten att stapla visstidsanställningar på varandra ska bort.

Förslaget om a-kassan hör till det som får applåder från facket.

– Här finns den stora skillnaden, synen på välfärd och rättvisa. Vi kan nu återigen få en a-kassa med låga och rättvisa avgifter och en human sjukförsäkring, säger Sekos ordförande Janne Rudén och tycker att de rödgröna ”går till val på att minska klyftorna, öka rättvisan och solidariteten och skapa fler jobb.

– Sveriges löntagare står inför ett vägval, en rödgrön politik för fler jobb och minskade klyftor står mot en borgerlig politik för fortsatta skattesänkningar och ökade klyftor, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin.