”Vi tänker som första landsting i Sverige utmana lagstiftaren. Vi kommer att, i alla upphandlingar, kräva kollektivavtalsliknande villkor för alla arbetare, oavsett om de bor i Sverige eller arbetar här tillfälligt.” Det skriver LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin tillsammans med Ilija Batljan, Socialdemokraternas kandidat till finanslandstingsråd i Stockholm, i en gemensam debattartikel på SvD.se idag.

Lundby-Wedin och Batljan skriver att lönedumping och försämring av arbetsvillkoren i längden inte bara är en fara för gästarbetarna utan även gör det svårt för svenska företag att överleva. ”Konkurrenskraften i form av kompetens, ny teknik och produktivitet minskar till förmån för billiga arbetskraftskostnader”.

Enligt Lundby-Wedin och Batljan bör den offentliga upphandlingen vara ett redskap för att omvandla samhället, inte bara en process för att hitta det lägsta priset på varor och tjänster.